Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fortbildning i Teknikämnet (åk 1-6)

Vi erbjuder hösten 2016 stöd och inspiration för lärare som undervisar i teknikämnet i åk 1-6.

Utbildningen omfattar två eftermiddagarna på Malmö högskola och fokuserar teknikämnets möjligheter. Dagarna innehåller teoretiska inslag, men störst fokus ligger på praktiskt arbete förankrat i skolans verksamhet. Vi vänder oss till enskilda deltagare, men ser det som en vinst om ni är ett arbetslag. Fokus ligger på följande två områden:

Tekniska system-Tekniska lösningar

Inledande teori kring tekniska system tagna från vardagen. Work-shops som bland annat är uppbyggda kring  tekniska komponenter och hur man kan arbete med dessa i undervisningen.

Modern teknik i teknikundervisningen

Hur internet och modern teknik kan vara undervisningssverktyg inom teknikämnet. Work-shop knutet till detta med bla ipads som verktyg. 

Detta är en fristående fortsättning på den kompetensutveckling som tidigare erbjudits med namnet Teknikämnet i fokus (vt 14, ht 14, vt 15). 

Tid: Utbildningen omfattar två träffar 

Träffarna är förlagda eftermiddagstid (ca 13.15–16.15).

Plats: Dagarna är förlagda på Malmö högskola


Pris: 1550kr/deltagare exkl. moms (Fika ingår i priset)

Utbildningen leds av utbildare på Malmö högskola, som har stor erfarenhet av undervisning i teknikämnet, och samtidigt är väl insatt i forskning kring ämnesområdet och våra styrdokument.

Sverker Aasa, universitetsadjunkt, fil mag naturvetenskap, lärarexamen
Har arbetat med teknik som kunskaps- och utbildningsämne inom lärarutbildning vid Umeå universitet och Malmö högskola den senaste 15 årsperioden. Arbetar med olika former av fortbildningsprojekt för lärare inom ämnet teknik samt utbildning av tekniklärare inom ämneslärarprogram och grundlärarprogram.

Det är också möjligt att köpa in kompetensutvecklingen  till en grupp lärare om ca 20 st. Pris för en grupp är då ca 19 200kr/exkl. moms.

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson