Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9

Är du lärare och är intresserad av  kompetensutveckling i svenska som andraspråk?

Malmö högskola erbjuder kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9. Kursen erbjuds på uppdrag av Skolverket. Syftet med kursen är att höja kompetensen bland Sveriges lärare inom kunskapsområdet. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och  stärker flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett undervisningsämne. 

Du som deltar i kursen kommer att:

  • Öka din kompetens i svenska som andraspråk
  • Utveckla undervisningen för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever
  • Öka din förståelse för olika värderingar och normer på skolan

Vad: Introduktionskurs i svenska som andraspråk. Kursen är på 7,5 hp

När: Start augusti 2017 och avslutas januari 2018

Vem: Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Även lärare som är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är öppen för alla lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. Arbetsgivaren godkänner att du deltar.  Kom ihåg att din arbetsgivare behöver säga ja till att du studerar på kursen.  Blankett måste fyllas i och skickas in för att din anmälan ska bli komplett. Se under blanketter. 

  Läs mer och anmäl dig här

Kursen är stängd anmälan.

Hur: Kursen är en kombination av distanskurs via högskolans lärplattform och fyra utbildningsförlagda dagar på Malmö högskola.  

Studera med 80 procent av lönen - statsbidrag

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Läs mer om statsbidraget för studier i svenska som andraspråk

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson