Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Seminarieserie

Att undervisa i NO i utifrån förmågorna (åk 1-6)  hösten 2016.

  • Hur konkretiserar vi förmågorna i undervisningen?
  • Hur förenar vi centralt innehåll med de olika förmågorna?

Syftet med utbildningen är att på olika sätt inspirera och utmana dig som undervisar i NO. Detta genom att du får prova på olika arbetssätt och reflektera över din pratik med målet att stödja elevernas utveckling av förmågorna. Seminarierna behandlar NO-undervisning ur både forsknings- och erfarenhetsbaserat perspektiv. Det är bra om du mellan tillfällena har möjlighet att arbeta med aktiviteter som introduceras vid seminarierna.

Datum:  

Tid: 13.15–16.45 (inklusive paus)

Målgrupp: Lärare som undervisar i NO i åk 1-6.

Var: Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

Kostnad: 2395 kr exkl. moms och priset inkluderar fika i pausen

Exempel på aktiviteter som ingår i utbildningen: 

  • work-shop kring observationer och olika typer av undersökningar
  • möte med metoder för öka elevers begreppsförsteålse (drama, modeller, begreppskartor) 
  • fokus på hur ni kan formulera mätbara mål i NO
  • work-shop kring hur ni kan träna förmågor genom concept cartoons, värderingsövningar, rollspel

 Utbildningen genomförs av

Karin Nilsson är universitetsadjunkt vid Malmö högskola i naturvetenskapens didaktik.  Bakgrund som NO-lärare i grundskolan och fortbildare på Naturskolan i Lund. Karin har arbetat med nationella prov i NO år 6 och är handledare för NT utvecklare

Dora Sallnäs är universitetsadjunkt vid Malmö högskola i naturvetenskapens didaktik och teknik.  Bakgrund som NO- lärare i grundskolans tidigare år och projektkoordinator inom skolprojekt för hållbar utveckling. Dora har arbetat med nationella prov i NO år 6.

Anna Wirstedt är universitetsadjunkt vid Malmö högskola i naturvetenskapens och teknikens didaktik. Hon har en bakgrund som grundskollärare i NO, teknik och matematik. Anna har arbetat i ett Skolverksprojekt om nyanlända elevers lärande.

Utbildningen arrangeras av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Malmö högskola. Vi vänder oss till enskilda deltagare, men ser det som vinst om ni kommer som ett arbetslag. 

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson