Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fritidshem och Grundskola

Pågående och sökbara utbildningar

Studiehandledning på modersmål

Seminarieserie: Digitalisering i matematik och teknik åk 1-6

Seminarieserie: Programmering i matematikundervisningen, åk 7-9 och gy

Seminarieserie; Teknikundervisning i digitala miljöer, åk 7-9

Kurser inom Lärarlyftet II ht 2017

Det Globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, inriktning åk 1-6

Det Globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9

Undervisa nyanlända elever-utbildning för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen (2016-2017)

Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskola och skola HT17

Att vägleda vuxna nyanlända ht17

Normkritisk pedagogik för vägledning – Tala om arbetslivet H17

Studie- och yrkesvägledning i en ny tid H17

Studiehandledning på modersmål

Handledarutbildning Naturvetenskap och teknik Moduler (2017-2018)

Handledarutbildning Matematiklyftet Moduler (2017-2018) 

Handledarutbildning Läslyftet Moduler (2017-2018)

Avslutade utbildningar

Nyanländas lärande – mottagning, inkludering och skolframgång (teamutbildning) ht16

Rektor med vetande – Att möta nyanlända barn och unga (2017)

Världens bästa fritidshem,.2

Kvalitetskonferens den 9 februari 2017

Teckenspråk och Tecken som stöd 7,5 h (2016)

Handledning inom pedagogisk verksamhet

Att undervisa i NO utifrån förmågorna 2016 (seminarieserie åk 1-6) 

Fortbildning i Teknikämnet (åk 1-6)

Seminarieserie IKT i matematikundervisningen (seminarieserie åk 1-6)

Vårt nya universum (7,5hp) - Astronomi för lärare åk 4-9

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson