Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fortbildning för dig som är förskolechef (2016-2017)

Med fokus på pedagogiskt ledarskap i förskolan 

Tidsperiod:

Fortbildningen kommer att pågå till och med 2018.

Omfattning

Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer.
Kursplan 

Innehåll

Fortbildningen är inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor och syftar till att ge dig som förskolechef förutsättningar att utveckla ditt pedagogiska ledarskap. Fortbildningen orienteras mot styrnings-och ledarskapsfrågor där teoretiska kunskaper knyter an till förskolechefens roll i praktiken,

Upplägg

Fortbildningen är internatförlagd och omfattar åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen. Utöver de internatförlagda dagarna består utbildningen av studier på hemmaplan i form av exempelvis litteraturläsning, dokumentation samt undersökande arbete i den egna verksamheten

Datum för kursträffarna 2016 – 2017

Internat I: 27- 28 september 2016 Plats: Ystad Saltsjöbad

Internat II: 6- 7 december 2016

Internat III: 14- 15 februari 2017

Internat IIII: 2- 3 maj 2017

Anmälan

Från den 15 mars till och med den 15 april går det att göra en anmälan till hösten 2016. Arbetar du som förskolechef och är intresserad av att gå fortbildningen - kontakta din huvudman (arbetsgivare). Det är alltid huvudmannen som gör anmälan.

Blankett för ansökan på Skolverkets hemsida.  

Mer information

Se mer information om fortbildningen

bild av broschyr för utbildningen

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank