Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kurser och seminarier i handledning

Kurser och seminarier i handledning

Varje termin återkommer ett antal populära seminarier som fokuserar på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). All pedagogisk personal är välkommen, även du som inte just nu är handledare till studenter på våra lärarprogram vid Malmö högskola

 

Handledarseminarium

Seminarium A 

Datum: 15 november 2017

Tid: 08.30-15.00

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

A-seminariet tar upp frågor som rör arbetet med studenter under deras VFU.

  • hur lärarutbildningen är uppbyggd
  • vilka förväntningar finns hos partnerskolan, studenten och högskolan
  • vad vårt gemensamma uppdrag som lärarutbildare innebär
  • diskussion om handledning och reflektion
  • På väg mot förskolläraryrket/På väg mot läraryrket
  • Ramverk för bedömningsprocessen: inledande seminarium och trepartssamtal

Anmäl dig till Handledarseminarium A.

 

 

Seminarium B

Datum: 22 november 2017

Tid: 08.30-15.00 

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

B-seminariet handlar om bedömning av studenters professionsutveckling

  • På väg mot förskolläraryrket/På väg mot läraryrket
  • Ramverk för bedömningsprocessen: självvärdering, bedömningsunderlag och avslutande seminarium.
  • progressionen i lärandemålen för de fem VFU-kurserna
  • hur höjer vi kvaliteten i VFU-kurserna

Anmäl dig till Handledarseminarium B

Senast uppdaterad av Ann-Sofie Larsson