Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grundlärarträff fritidshem

Inbjudan till dig som är handledare åt grundlärarstudenter med inriktning fritidshem.

Vi som arbetar som lärarutbildare och är VFU-lärare för de studenter som gör sin VFU hos er vill gärna träffa er på fakulteten Lärande och samhälle (LS) för att utbyta tankar kring hur vi tillsammans kan göra en så bra utbildning som möjligt för våra studenter.

Vår ambition är att ordna träffar mellan VFU-lärare och handledare minst en gång per åt för att lyfta frågor som är av gemensamt intresse.

Genom dessa träffar ska ni få mer insyn i utbildningen och vi vill gärna få era synpunkter kring utbildningen och hur ni arbetar på era skolor.

Dagens program:

9.00 Presentation

9.15-9.45 Carolina Martinez "Fritidshemmet och barns digitala kompetens"

Förläsningen kommer att handla om: hur kan lärtillfällen i fritidshemsverksamheten utformas för att stärka barns digitala kompetens?

9.45-11.30 Diskussion i grupper och kort presentation av diskussionen i helgrupp

11.30-12.00

  • Information och diskussion kring ramverket och bedömning av studenter i VFU-kurserna.
  • Övriga frågor och utbyte av idéer.


Plats: Niagara NI A 407  OBS Ny sal uppdaterad 15/9

Tidpunkt: 27 oktober klockan 9.00-12.00

Anmälan: senast den 19 oktober 2017 via formuläret nedan.

Välkomna! Lärarlaget


Senast uppdaterad av Ann-Sofie Larsson