Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktuellt

27 Oktober Handledarträff för fritidspedagoger

Välkommen till handledarträff för fritidspedagoger (grundlärare fritidshem) För mer information och anmälan följ länken nedan. Anmälan

 

27 November Utvärdering och uppfäljning av försöksverksamheten

Klockan 08:30 -15:00 i sal OR: D138.

Skolan/förskolan ska årligen lämna in underlag till uppföljning och utvärdering i en redovisning som består av en SWOT-analys tillsammans med en handlingsplan.

Redovisning och handlingsplan ska vara Malmö högskola tillhanda senast den 30 oktober.

1 December Arbetsmarknadsdag

Klockan 10-14 i Atriet på Orkanen. Arbetsmarknadsdagen riktiar sig till våra lärar- specialpedagog- och studievägledarstudenter. 

Anmälan

Senast uppdaterad av Ann-Sofie Larsson