Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Information och dokument

Studenten är bärare av dokumenten och ansvarar för att handledaren får tillgång till dem.

Försäkran och utvecklingsunderlag fylls i digitalt och studenten lägger in dokumenten på Itslearning för aktuell kurs.

 

Studiehandledning 

Viktiga och allmängiltiga rutiner som gäller för hela Studie- och yrkesvägledarprogrammet.

 

Kursöversikter med VFU-perioder

ht17 - vt18

 

VFU-PM 

 Beskriver rutiner och regler kring VFU. Till exempel hur man får en VFU-plats, vilka förutsättningar som gäller för respektive VFU-period, info om eventuell frånvaro mm.

 

Arvodesblankett

Lämnas med fördel in digitalt.

Skickas in av handledare efter utförd handledning.


Försäkran från handledare och student 

- Intyg som styrker att handledaren är utbildad Studie- och yrkesvägledare under VFU i kurs 4, 5 och 12. Behövs ej lämnas in för verksamheter utanför allmänna utbildningsväsendet i kurs 6 och 12. Ej heller för lärar-VFU:n.

- intyg från studenten om att denne ej har en för nära relation till handledare eller VFU-plats.Ska lämnas in för samtliga VFU-perioder.

INTYGET LÄGGS IN PÅ ITS´LEARNING AV STUDENTEN.

 

VFU-uppföljning - Utvecklingsunderlag  

 Används för VFU-perioderna i kurs 4, 5, och 12.

INTYGET LÄGGS IN PÅ ITS´LEARNING AV STUDENTEN.

 

Feedbackstöd för handledare   

Avsett som ett stöd för feedback och ett diskussionsunderlag till samtalsträning - i  samband med samtal som de studerande genomför under vissa VFU-perioder.

 

Uppgifter 

Detaljerad information om eventuella uppgifter som ska utföras under VFU-perioden finns i Kurs-PM på lärplattformen Itslearning för respektive kurs.

Materialet finns tillgängligt vid kursstart och lämnas till handledaren av studenten.

Senast uppdaterad av Monica Roth Mirenhart