Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rapporter om utbildning

Skriftserie för forsknings- och utvecklingsprojekt på lärarutbildningen. Ej sakkunniggranskad. Rapportserien har givits ut sedan 1999 och kommer ut med ca 6 nummer per år.

Vill du publicera dig?

Författarinstruktioner
För att få publicera dig i Rapporter om utbildning måste materialet uppfylla följande kriterier:

  • relevans utifrån Lärande och samhälles verksamhet
  • Språklig, kommunikativ och retorisk tydlighet

Språk
Svenska och engelska

Omfång och form
Rapporter får max omfatta 100 sidor.

Malmö högskolas gemensamma mallar ska användas. Det finns en mall för artiklar och en mall för rapporter.

Mall rapporter 

Formatmallista 

Insändning av manuskript
Manuskriptet skickas i elektronisk form till Helena Smitt.

Granskning
Ämnets relevans samt språklig granskning görs av Helena Smitt. Författaren ansvarar själv för innehållet i materialet.

Senast uppdaterad av Johan Portland