Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

EDUCARE

Aktuella nummer

 

Educare-16.2_omslag_litet


EDUCARE
- Vetenskapliga skrifter är en sakkunniggranskad skriftserie som ges ut vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola sedan hösten 2005. EDUCARE är också ett nationellt och nordiskt forum för forskning inom utbildningsvetenskap. EDUCARE vänder sig till forskare, studenter och lärare.

Educare välkomnar artikelbidrag inom området lärande, samhälle och kultur som har en hög grad av samhällelig relevans. I linje med antagande om att utbildning alltid är kontextuell och att tidskriften vill göra skillnad och bidra till både ökad vetenskaplig kunskapsproduktion, en mer jämlik utbildningspolitik och en livskraftig civil sektor. Artikelmanus som kan sätta in lärande, uppfostran och utbildning i ett socialt, kulturellt och ekonomiskt sammanhang välkomnas. Vidare är det önskvärt med analyser av global utbildning, neoliberala styrningsstrategier, public management, genus, segregation och formella såväl som informella läroprocesser, etc. Vi vill också särskilt uppmuntra till begreppsutveckling och välkomnar bidrag med olika teoretiska och metodologiska angreppssätt.

Under författarinstruktioner finns information om skriftserien och om bidragens utformning. Educares redaktion tar emot bidrag kontinuerligt.

Redaktion
educare@mah.se

Jonas Qvarsebo, redaktör
Redaktionsråd:
Cecilia Ferm, Hector Perez, Lisa Asp-Onsjö, Thomas Johansson, Andreas Fejes och Ann-Carita Evaldsson

Senast uppdaterad av Helena Smitt