Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter på LS

Film förenar unga från Malmö till Buenos Aires

Filmfestival med malmöskolor och samarbete med ett argentinskt universitet. Företrädare för institutionen Kultur-språk-medier på Lärande och Samhälle kopplar samman lokal utveckling på Malmös skolor med ett universitet i Buenos Aires.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson