Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter på LS

Ny lärarroll i Sverige inte enkel för utländska lärare

FORSKNING: Det är inte så enkelt att byta från en katederstyrd lärarroll i Syrien till en mer deltagarorienterad lärarroll i Sverige. Dessutom måste yrkessvenskan utvecklas och kopplas mycket tydligare till innehållet i undervisningen för nyanlända. Det visar en ny studie kring Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson