Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samverkan på NMS

CiCe - Children’s Identity and Citizenship in Europe is a Jean Monnet network. Kontaktperson Nanny Hartsmar 

CiCea - Children's Identity and Citizenship European Association
Kontaktperson Nanny Hartsmar, styrelseledamot och institutionell koordinator

ESD - Malmö och Swakopmund, Namibia
Ett kommunalt partnerskap och ICLD-projekt, 2016-2018, med fokus på en hållbar stad med engagerade medborgare. Projektmålet är att lärare och elever ska vara mer medvetna om vad en hållbar stad är. Kontaktperson: Kerstin Sonesson 

Gudrun Malmers stiftelse
Arbetar du inom förskola, skola och/eller vuxenutbildning?
Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur Gudrun Malmers stiftelse.

Hållbar utveckling i skolan - HUT i skolan är en webbportal där du som jobbar med lärande för hållbar utveckling i grundskolan och gymnasiet ska kunna hitta inspiration, fördjupning och konkreta tips. Kontaktperson: Helen Hasslöf

Klimat-X - Experiment med beskrivningar för elever och lärare

Kompetensutveckling för adjunkter - rapport skriven inom kursen (Maria Sandström, Lilian Waldenström, 2012)

RCE Skåne 
Ett regionalt nätverk för att sprida kunskap om lärande för hållbar utveckling. Kontaktperson: Kerstin Sonesson

SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science
Ett EU-finansierat projekt och ett samarbete mellan institutioner i 12 länder.
Syftet är att stödja lärares arbete med undersökande arbetssätt och hur ett sådant arbetssätt kan bedömas både formativt och summativt. Projektet pågick 2012-2015.
Från Malmö högskola deltog Margareta Ekborg, Mats Lundström, Karin Nilsson och Myrtel Johanssn. 
Kontaktperson: Mats Lundström

PARISSE - Promoting Attainment of responsible Research & Innovation in Science Education.
Ett EU-finansierat projekt rörande samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. I projektet deltar ett 20-tal institutioner. Under projektperioden 2014-2017 anordnas såväl fortbildningskurser för lärare som kurser för lärarstudenter.
Från Malmö högskola deltar Mats Lundström, Helen Hasslöf och Jesper Sjöström. Kontaktperson: Mats Lundström
Kontaktperson: Mats Lundström

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson