Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Teknik

Teknik är ett obligatoriskt ämne i grund- grundsär- och förskola samt i gy-skolans teknikprogram. Kursplaner finns på www.skolverket.se
Alla våra kurser
har didaktisk karaktär och utgår från skolans styrdokument. Med utgångspunkt i samhällsfrågor studeras olika tekniska system. Praktiska arbetspass i verkstaden med kreativitet, lekfullhet och praktiskt arbete utgör viktiga inslag. 

Nya Seminarieserier vt 2018 som vänder sig till lärare.
Seminarieserie; Teknikundervisning i digitala miljöer, åk 7-9.

Seminarieserie: Digitalisering i matematik och teknik åk 1-6

Kurser:

 Teknik och lärande - 3 kurser à 15 hp som tillsammans ger 45 hp och behörighet för åk 7-9:
   - Teknik och lärande: Grundkurs TL211C (HT:1)
   - Teknik i vår omgivning TL212C (HT:2)
   - Den moderna tekniken TL213C (VT:1)

Ovanstående kurser erbjuds som Frístående kurser .

Utöver detta finns många kurser inom området NV-Teknik för Fö, F-3 samt 4-6 där teknikämnet studeras tillsammans med naturvetenskap. 

NO och teknik för lärare, åk 1-6, I
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II

Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa
Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling

Följande kurser erbjuds inom Lärarlyftet II hösten 2017

Teknik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
Teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II) 

 

teknikverkstad teknikverkstad

teknikverkstad

Senast uppdaterad av Sofia Lönnqvist