Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Klimat-X experiment

Experimentbeskrivningar för elever och lärare

Experimentets roll i Klimat-X
Syftet är att:

 • väcka  lust och nyfikenhet, vilja att prova, leka, upptäcka, undersöka, bygga, konstruera
 • ge eleverna möjlighet att bygga upp insikter kring naturvetenskapliga begrepp som belyser energi och klimatfrågor
 • ge förutsättningar för att eleverna skall kunna utveckla handlingskompetens i miljöfrågor.

Innehåll
Experimenten tar upp frågor kring hållbar utveckling. Tonvikten ligger på globala klimatförändringar kopplat till energianvändning.
Experimenten behandlar

 • solfångare, solvärme
 • solceller, solel
 • vindkraft, vattenkraft
 • energiomvandlingar
 • energi och effekt
 • energilagring
 • energihushållning
 • kroppens energiomvandlingar


Experimentbeskrivningar

Solcell - el från solen
- El från solen
- Flyg med solenergi
- Bygg en soldriven bil
- Bygg en soldriven båt
- Bygg en soldriven färgsnurra
- Bygg en soldriven speldosa
- Bygg en bil som laddas av solceller 
- Lagra elenergi 
- Mät solstrålningen
- Testa laddbara batterier
- Elförsörjning med solceller
- Bränslecellsbil
- Solcellspaneler för leksaksdrift
- Motorer för solcellsdrift

Solfångare - värme från solen
-
Snurra med solen
- Varmvatten från solen
- Vilken yta fångar värmen bäst
- Solugn
- Solfångare på Kockum Fritid 
- Mät solstrålningen

Energiomvandlingar     
- Lys med handkraft  
- Veva så att lampan lyser - effekt och energi
- Vevradio
- Hur rullar hjulet
- Magisk lampa
- Ballongbil
- Ballongbåt
- Läsk-raket
- Bränslecellsbil 

Energihushållning
      
 - Värmepump  
 - Värmepump på Kockum Fritid  
 - Lagra elenergi    
 - Testa laddbara batterier

Vind- och vattenkraft     
- Snurra med vatten 
- Bygg ett vindkraftverk

Kretslopp och klimat
- Vad händer i lådan. Kroppens effekt 
- Kretsloppsdrama 

Om experimentbeskrivningarna:
Beskrivningarna finns oftast på tre eller fyra nivåer:
   *  Kan ofta göras av barn från 10 år och uppåt
**   Kan ofta göras av barn från 13 år och uppåt
*** Kan göras av naturvetarelever på gymnasium och högskola

Senast uppdaterad av Maria Sandström