Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Geografi och lärande

New York

Om du vill studera jorden ur ett helhetsperspektiv är geografi det självklara valet.

Geografiämnet integrerar naturgeografi och kulturgeografi. I geografi studeras och analyseras rumsliga förhållanden i allt från natur- till stadsmiljöer, bl.a. med hjälp av kartor, flyg- och satellitbilder samt geografiska informationssystem (GIS). Miljöfrågor och hållbar utveckling är viktiga inslag.

På Malmö högskola läser du geografi som tredjeämne inom ämneslärarutbildningen för grundskolans årskurs 7-9. Utbildningen består av två terminer med två kurser på vardera 24 och 21 högskolepoäng. Resterande poäng består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Klicka gärna på länkarna till kursplanerna och även läroplanen för grundskolan:

Abisko

GL212C – Geografi och lärande: Europa i världen – lokalt, regionalt, globalt

GL213C – Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling

Läroplanen för grundskolan

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson