Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kurser som avslutas vt 2017

OBS!! Detta anmälningsformulär gäller enbart de studenter som går på KSM

Studenten anmäler sig till omtentamen senast en vecka före tentamenstillfället.  

Skriftliga omtentamina (första och andra tillfället) äger under terminstid rum på lördagar enl. nedan. För övriga omtentamina gäller att examinationen ska vara genomförd vid angivet datum. Observera att endast vid omtentamenstillfälle 1 har studenten möjlighet att tentera om en tydligt avgränsad kursdel där studenten inte uppnått lärandemålen. Vid övriga tentamenstillfällen tenterar studenten om hel kurs. Ytterligare omtentamenstillfällen, då kursen tenteras om i sin helhet, sker i anslutning till påföljande läsårs fastställda tentamensdatum.


Kurs / kursnamn

Kursslut

Omtentamen I

Omtentamen II

AS205C Svenska som andraspråk och lärande: Språkstruktur, andraspråksutveckling och läs-och skrivutv

2017-06-04

2017-08-19

2018-01-13

AS222C Svenska som andraspråk och lärande: Fördjupningsarbete

2017-03-26

2017-04-29

2017-08-19

 

SL203C Svenska och lärande: Att analysera,bedöma och stödja språkutveckling

2017-06-04

2017-08-19 

2018-01-13 

SL223B  Svenska och lärande: Barns tal-,läs och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv

 

2017-03-26

2017-04-29 

2017-08-19 

SL223B  Svenska och lärande: Barns tal-,läs och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv

2017-06-04

2017-08-19

2018-01-13 

SL224B Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning

2017-03-26

2017-04-29
 

2017-08-19  

SL234B Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning

2017-03-26

2017-04-29  

2017-08-19 

SL704C Svenska och lärande: Kultur och språk i ett föränderligt samhälle

2017-06-04

2017-08-19 

2018-01-13 

SL703C Svenska och lärande: Äldre texter i en föränderlig värld

2017-03-26

2017-04-29 

2017-08-19 

SL722B Svenska och lärande: Bedömning, utvärdering och skolkvalitet

2017-06-04

2017-08-19 

2018-01-13 

SL724C Svenska och lärande: Perspektiv på äldre texter

2017-03-26

2017-04-29 

2017-08-19

SL732B Svenska och lärande: Bedömning, utvärdering och skolkvalitet

2017-06-04

2017-08-19 

2018-01-13

BL208C Bild och lärande: Perspektiv på identitet och kultur


2017-06-04

2017-08-19

2018-01-13

BL212B Bild och lärande: Bild i skola och samhälle

2017-03-26

2017-04-29

2017-08-19

BL232B Bild och lärande: Bild i skola och samhälle

2017-03-26

2017-04-29

2017-08-19

BL703C Bild och lärande: Konst, arkitektur,design och det offentliga rummet

2017-06-04

2017-08-19
 


2018-01-13


  

BL725C Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation-fördjupning

 

2017-03-26

2017-04-29

 

2017-08-19
EN403C Engelska och lärande:Språkutveckling och språkundervisning
2017-06-04
2017-08-19        2018-01-13
                    
EN 407C Engelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning 2017-06-04
2017-08-19
2018-01-13

EN423B Engelska och lärande: Språkutveckling, likvärdighet och språkundervisning

2017-03-26

2017-04-29
 

2017-08-19

EN 424C Engelska och lärande: Innehålls och språkintegrerat lärande/ Variation i undervisningskontext 2017-03-26 2017-04-29 2017-08-19

EN424C Engelska och lärande: Texter och kontexter/ Kultur och media

2017-06-04

2017-08-19

2018-01-13

EN431B Engelska och lärande: Texter, kommunikation och språkkunskaper

2017-04-23

2017-05-27

2017-08-19

EN433B Engelska och lärande: Kommunikativ språkundervisning

2017-06-04

2017-08-19

2018-01-13

EN434B Engelska och lärande: Språkutveckling, likvärdighet och språkundervisning

2017-03-26

2017-04-29

2017-08-19

EN801C Engelska och lärande: Språk och bedömning av språkförmåga

2017-03-26

2017-04-29

2017-08-19

EN802C Engelska och lärande: Språkundervisning i teori och praktik

2017-06-04

2017-08-19

2018-01-13

EN823B Engelska och lärande: Bedömning, utvärdering och kvalitet

2017-06-04

2017-08-19

2018-01-13

EN824C Engelska och lärande: Text och kultur
2017-03-26
2017-04-29
2017-08-19

EN833B Engelska och lärande: Bedömning,utvärdering och skolkvalitet

2017-06-04

2017-08-19

2018-01-13

MU212B Musik och lärande: Musik i skola och samhälle

2017-03-26

2017-04-29

2017-08-19

MU232B Musik och lärande: Musik i skola och samhälle

2017-03-26

2017-04-29

2017-08-19

UV-Kurser      
Kurs/Kursnamn Kursslut Omtentamen I Omtentamen II
UV202B Utveckling, lärande och specialpedagogik  2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
UV202C  Utveckling, lärande och specialpedagogik  2017-03-26 2017-04-29 2017-08-19
 UV235B Sociala relationer,konflikthantering och pedagogiskt ledarskap
2017-06-04
2017-08-19
2018-01-13
UV235C Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap 2017-03-26 2017-04-29 2017-08-19
       
Fristående kurser      
Kurs/Kursnamn  Kursslut Omtentamen I Omtentamen II
KS111F Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS112F Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS114F Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS131F Retorik I 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS132F Retorik II 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS142F Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS176F Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS197E Children´s Literature in a Global Perspective 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
 KS245F Svenska för lärare, åk 1-6, II 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS248F Bild för lärare, åk 1-9, I+II 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS250F Bild för lärare, åk 1-9, III 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS 263F Svenska som andraspråk för lärare II 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS271F Arabiska med didaktisk inriktning I 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS 273F Arabiska med didaktisk inriktning III 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13
KS605F Ämnesdidaktik: Språk och kunskapsutvecklande ämnesundervisning 2017-06-04 2017-08-19 2018-01-13Senast uppdaterad av Sarah Stancs