Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kurser som avslutas ht17

OBS!! Detta anmälningsformulär gäller enbart de studenter som går på KSM

Studenten anmäler sig till omtentamen senast en vecka före tentamenstillfället.  

Skriftliga omtentamina (första och andra tillfället) äger under terminstid rum på lördagar enl. nedan. För övriga omtentamina gäller att examinationen ska vara genomförd vid angivet datum. Observera att endast vid omtentamenstillfälle 1 har studenten möjlighet att tentera om en tydligt avgränsad kursdel där studenten inte uppnått lärandemålen. Vid övriga tentamenstillfällen tenterar studenten om hel kurs. Ytterligare omtentamenstillfällen, då kursen tenteras om i sin helhet, sker i anslutning till påföljande läsårs fastställda tentamensdatum.

KSM

Omtentamen Ht 17

Kurskod / Kursnamn

Kursslut

Omtentamen 1

Omtentamen 2

AS203C Svenska som andraspråk och lärande: Språk och kultur 17-11-05 2017-12-09 2018-01-13

AS204C Svenska som andraspråk och lärande: Kommunikation, kunskapsutveckling och lärande

18-01-14

2018-02-17

2018-03-24

AS223C Svenska som andraspråk och lärande:Interkulturella och litteraturdidaktiska perspektiv

18-01-14

2018-02-17
 

2018-03-24

AS227C Svenska som andraspråk och lärande: Andraspråkselevers möte med ett ämnesspecifikt språk 17-11-05 2017-12-19 2018-01-13
SL201C Svenska och lärande: Språk, utveckling och lärande 17-11-05 2017-12-19 2018-01-13
SL202C Svenska och lärande: Ungdomars textvärldar 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
SL204C Svenska och lärande: Litteratur och kulturell identitet 1700-1950 17-09-24 2017-10-28 2018-01-13
SL221B Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i först- och andraspråksperspektiv 17-01-14 2017-02-17 2018-03-24
SL231B Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i först- och andraspråksperspektiv 17-11-05 2017-12-09 2018-01-13
SL232B Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling ett flerspråkigt perspektiv 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
SL721B/SL731B Svenska och lärande:Språk och text i en kulturellt heterogen skola 17-11-05 2017-12-09 2018-01-13
SL723CSvenska och lärande: Text,kommunikation och förändring 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24

BL206C Bild och lärande: Ungdom och visualitet

17-11-05


 2017-12-19

  

18-01-13

BL207C Bild och lärande: Visuella kuturer och kommunikation

18-01-14

2018-02-17

18-03-24

BL205C Bild och lärande: Bildanalys

 

17-09-24

2017-10-28

2018-01-13

BL213B Bild och lärande: Bild som kunskapsform och bedömningsprocesser 18-01-14 2018-02-17
2018-03-24
BL231B Bild och lärande: 
Bild som kunskapsform och bedömningsprocesser
17-11-05 2017-12-09 2018-01-13
BL724C Bild och lärande:Estetiska uttryck 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24

EN404C, Engelska och lärande: Vetenskapliga texter och veteskapligt skrivande

17-09-24

2017-10-28
2018-01-13

EN408C Engelska och lärande: Språk och skrivande

 

17-11-05

2017-12-09


2018-01-13

EN406C/EN402C Engelska och lärande: Språk, text och kultur

18-01-14

2018-02-17

2018-03-24

EN415C Engelska och lärande: Språk och skrivande 17-11-05 2017-12-09 2018-01-13

EN421B Engelska och lärande: Texter, kommunikation och språkkunskaper

18-01-14

2018-02-17

2018-03-24
 

EN423C Engelska och lärande: Språklig variation, språkanalys och språklig medvetenhet

18-01-14

2018-02-17

2018-03-24

EN433B Engelska och lärande; Kommunikativ språkundervisning

 

18-01-14

2018-02-17

2018-03-24

EN821B/EN831B Engelska och lärande: Kultur, internationalisering och bedömning 17-11-05

2017-12-09

2018-01-13

EN823C Engelska och lärande: Sociolingvistik och innehålls-och språkintegrerat lärande 18-01-14

2018-02-17

 2018-03-24

 

LL204G Självständigt arbete i fördjupningsämne 18-01-14 2018-02-17

2018-03-24
LL701G Examensarbete i fördjupningsämnet 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24

MU214B Musik och lärande: Musik som kunskapsform och bedömningsprocesser

18-01-15

2018-02-17

2018-03-24

MU233B Musik och lärande: Musik som kunskapsform 

17-11-05

2017-12-09 

2018-01-13

UV-Kurser      
Kurs/Kursnamn Kursslut Omtentamen I Omtentamen II
UV203B/UV203C Skola,värdegrund och samhälle 17-11-05 2017-12-09 2018-01-13
UV704B Forskning,utveckling och utvärdering 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
UV704C Forskning, utveckling och utvärdering 17-11-05 2017-12-09 2018-01-13
Fristående kurser      
Kurs/Kursnamn Kursslut Omtentamen I Omtentamen II
KS102F Ateljeristautb- kulturpedagogik för förskola och skola II 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
KS111F Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
KS115F Pedagogiskt drama V, Scenframställning från idé till färdig föreställning 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
KS131F Retorik I 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
KS173F Ateljeristautb-kulturpedagogik för förskola och skola I 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
KS188F Elevtexter-bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisning 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
KS197E Children´s Literature in a Global Perspective 17-11-05 2017-12-09 2018-01-13
KS244FSvenska för lärare,åk 1-6, I 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
KS249FBild för lärare,åk 1-9, II 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
 KS259F Musik för lärare, åk 1-6, I+II 17-11-05  2017-12-09  2018-01-13 
KS262F Svenska som andraspråk för lärare I 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
KS272F Arabiska med didaktisk inriktning II 18-01-14 2018-02-17 2018-03-24
Senast uppdaterad av Sarah Stancs