Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning på KSM

Forskningen inom KSM är flervetenskaplig med tyngdpunkt på svenska med didaktisk inriktning, nordiska språk, litteraturvetenskap, lingvistik, kultur och media, sociologi samt pedagogik. Det handlar både om olika forskningsprojekt och om forskarutbildningen i Svenska med didaktisk inriktning (Smdi).

Två huvudfält:

1. Lärares och blivande lärares lärande med inslag av ämnesdidaktiska och ämneskonceptionella frågor.

2.Barns, ungdomars och vuxnas meningsskapande och lärande utifrån ett utvidgat textbegrepp. Forskningen rör frågor inom språk- och litteraturpedagogik, textdidaktik, receptionsteori, kultur- och mediepedagogik.

Forskningen förhåller sig till att skola och utbildning präglas av kulturell heterogenitet. Våra barn och ungdomar har skiftande sociala och kulturella förutsättningar som kön, klass, etnicitet, tycke, smak och intressen. Frågan är hur skolan förhåller sig till denna kulturella mångfald i vår tid?

Senast uppdaterad av Helena Smitt