Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kursprov i historia 1a1 och historia1b, gymnasieskolan

Skolverket har gett Malmö högskola i uppdrag att utveckla och konstruera ett kursprov för kurserna historia 1a1 och 1b i gymnasieskolan. Detta kursprov utgör i första hand ett bedömningsstöd för lärare och syftar till en likvärdig betygssättning. Det syftar dessutom till att underlätta en formativ återkoppling för lärare och elever.

Kursprovet blir frivilligt att genomföra och kommer att finnas tillgängligt från den 15:e april 2016 på Skolverkets bedömningsportal. Under denna sida kommer fortlöpande material kring kursprovet att publiceras. 

Senast uppdaterad av Bo Persson