Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Skolverkets uppdrag om prov och bedömning i historia

Skolverkets uppdrag till Malmö högskola

Malmö högskola har Skolverkets uppdrag att utveckla och konstruera prov i historia för grundskolan och gymnasieskolan. I det arbetet är många olika grupper engagerade. Lärare, forskare, lärarutbildare, historielärarstudenter och elever medverkar på olika sätt i att utarbeta och utpröva lämpliga uppgifter för proven samtidigt som samarbetet med andra institutioner utvecklas i olika nätverk. En stor nordisk referensgrupp stödjer och stimulerar arbetet. På den här webbplatsen publiceras fortlöpande information om det nationella ämnesprovet i historia för årskurs 9 och för kursprovet i kurserna historia 1 för gymnasieskolan.

Syftet med proven är att de ska kunna användas av lärare som stöd för bedömning och betygssättning och ge underlag för en formativ återkoppling, både på elev- och lärarnivå.

De olika bedömningsstöd i historia som Malmö högskola utvecklat på Skolverkets uppdrag för grundskolan och gymnasieskolan finns också samlade på denna sida.

Senast uppdaterad av Bo Persson