Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

För personal på IS

 • Planering för IS vårterminen 2016

  Planeringsdagar:

  3/2, 9/3, 27/4, 8/6

  IS möten:

  27/1  kl.13.15-15.00 (B404)

  2/3  kl.13.15-15.00 (F410)

  13/4  kl.13.15-15.00 (F410)

  18/5  kl.13.15-15.00 (B404)

  IS–råd i :

  29/1  kl.8.30-10.00 (E477)

  4/3  kl.8.30-10.00 (B422)

  15/4  kl.8.30-12.00 (B422)

  20/5  kl.8.30-10.00 (B422)

  Studentråd:

  29/3 kl.12.00-13.30 (C377)

  10/5kl.12.00-13.30 (B422)

  Programråd:

  11/3 kl.9.00-12.00 (C477)

  13/5 kl.9.00-12.00 (C477)

Senast uppdaterad av Anette Hultén