Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenters erfarenheter

Att undervisa i historia är en komplex uppgift. Det innebär inte bara att kunna historia utan även att veta hur historia skapas och används. Det handlar också om att lära sig hur undervisningen kan bedrivas och hur elever tänker kring historia. Dessutom gäller det att förstå hur vi kan anlägga olika perspektiv på såväl undervisningens innehåll som dess former och hur resultatet ska bedömas. Det här är saker som behandlas under de tre stora översiktskurser som ligger under första och andra terminen i historielärarutbildningen.
Här berättar några studenter om sina erfarenheter efter första respektive andra terminen av utbildningen till historielärare.

Läsåret 2014-2015

Asmir och Andreas efter första terminen

Måns och Gabriella efter andra terminen

Läsåret 2015-2016

Viktoria och Anton efter första tentan

Senast uppdaterad av Bo Persson