Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Student på IS

STUDENTRÅD

På Individ och samhälle finns ett Studentråd som träffas några gånger per år. Genom Studentrådet får studentrepresentanter möjligheter att träffa enhetsledningen och föra fram åsikter och diskutera utbildningen.

LÄNKAR TILL DIG SOM ÄR STUDENT

Mer om ett vara student på Malmö högskola. Massor av bra information, tips och nyheter samlas på denna gemensamma studentsida.

Senast uppdaterad av Anette Hultén