Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Magister- och Masterprogram

Idrotten är komplex och idrottens roll i samhället likaså. Vad är idrott och hur har idrottens förutsättningar och möjligheter förändrats över tid? Hur påverkar processer såsom kommersialisering, globalisering, migration och urbanisering idrotten? Hur kan vi granska och analysera idrott och idrottsvetenskaplig forskning för att finna nya perspektiv på samt frågor och svar rörande idrott? Vilken handlingskompetens behövs för att hantera idrott i förändring?

Magister- och masterprogrammen syftar till att du som student väsentligt ska fördjupa din kunskap och förståelse för idrottens relation till samhällets förändringsprocesser samt utveckla kompetens och verktyg för att på ett kvalificerat sätt arbeta med och forska kring idrott i förändring. Utbildningarna lämpar sig för ett brett spektra av anställningar och roller där idrott, vilket kan handla om allt från elitidrott till folkhälsa, används i ett förändringsarbete.

Utbildningen är nära knuten till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön och ett av Malmö högskolas profilområden: Idrott i förändring. För att förstå förändringsprocesser är teori- och metodfrågor på avancerad nivå och kritisk reflektion centrala. I kursuppgifter och det självständiga arbetet ges möjlighet för individuella fördjupningar i de frågor som engagerar dig.

Upplägg

Magisterprogrammet består av 60 hp och innehåller tre obligatoriska kurser, motsvarande 45 hp och 15 hp valfria kurser.

Masterprogrammet som omfattar 120 hp är 2-årigt och under första året samläser studenterna med magisterprogrammet. Under andra året ingår tre obligatoriska kurser motsvarande 45 hp och 15 hp valfria kurser. De valfria kurserna kan väljas fritt såväl inom som utanför Malmö högskola och möjliggör specialisering eller breddning inom det egna intressefältet.

Under år 2 kan självständigt arbete 30 hp bytas ut mot självständigt arbete 15 hp och FoU-arbete inom idrottsfältet 15 hp.

 

Senast uppdaterad av Mattias Melkersson