Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samverkan vid IDV

Samverkan

Vi och våra studenter samarbetar med ett stort antal idrottsorganisatoner, i syfte att i dialog utveckla och förbättra idrotten. Genom att ha ett gediget fotfäste i samhälls- och kulturvetenskaplig forskning har Idrottsvetenskap byggt upp en slagkraftig utbildning, på grundläggande och avancerad nivå, för att fånga och analysera idrottens utveckling och framtida potentialer. Det handlar om idrottsvetenskap i rätt tid, på rätt plats, med rätt budskap och med rätt människor. 

Senast uppdaterad av Emelie Niléhn