Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Högre seminarium - Idrottsvetenskapliga institutionen

Välkomna till det högre seminariet vid den Idrottsvetenskapliga institutionen. Det högre seminariet hålls i sal OR:E430 klockan 15.15-17.00 och genomförs på svenska om inget annat anges.

The seminar will be held in Swedish unless otherwise stated. 

Idrottsvetenskaps Högre Seminarium vårterminen 2017

 

30/1: Marie Larneby, Mah, presenterar metodkapitel i pågående avhandlingsprojekt om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan.

6/2: Marit Stub Nybelius, Mah och Högskolan i Dalarna, presenterar del i pågående avhandlingsprojekt på temat Idrottens logik med längdåkning och backhoppning i fokus.

13/2: Jens Alm, Mah, presenterar metodavsnitt i pågående avhandlingsprojekt om elitidrottsarenor i Sverige och Danmark.

20/2: Verena Lenneis, Köpenhamns universitet, presenterar sin avhandling med titeln/presents her phd-project with the title The work, life and recreational physical activity of female cleaners. The Seminar is in English.

27/2: Om idrottsvetenskaps samverkansprojekt med samhället.

6/3: Susanne Meckbach, GIH, presenterar sin avhandling Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll.

13/3: Ventilering av idrottsvetenskaps forskningsansökningar.

20/3: Bo Carlsson, Mah, om det vetenskapliga bidraget i vår EASM-konferens 2018 samt om abstraktproduktionen inför EASM/Bern 2017.

27/3: Pedagogerna Krister Hertting, Högskolan i Halmstad, och Inger Karlefors, Luleå tekniska universitet, presenterar sin bok Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv.

3/4: Oscar Tschernij och Torsten Buhre, Mah, presenterar en longitudinell studie av relativ ålderseffekt i simning. OBS SALEN: E 430.

10/4: Elisabet Apelmo, Mah, sociolog och lektor i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, presenterar sin pågående forskning på temat/presents here ongoing research project on the theme Bodies, Gender and (Dis)ability in Course Literature Used in Physical Education Teacher Training, vilket handlar om kropp, kön och funktionsförmåga i kurslitteratur som används på idrottslärarutbildningen. The Seminar is in English. OBS SALEN: E 430.

17/4 LOV

24/4: Bo Carlsson, Kutte Jönsson och Kalle Jonasson, Mah, på temat: Science and Sport: Special Issue. OBS SALEN: E 430.

1/5 LOV

8/5: Kelly Knez & Jesper Fundberg, Mah, gör en litteraturgenomgång på temat/do a literature review on the themeChallenging the privileges of whiteness" - exploring the field of research on migration, diversity and PE in a postcolonial perspective. The Seminar is in English. OBS SALEN: E 430.

15/5: Två utvärderingar: vilka slutsatser ska vi dra? Som ett led i universitetsprocessen har vi nu tillgång till två utvärderingar av vår verksamhet, en extern av vår forskningsmiljö och en intern av vår forskarutbildning. Nästa steg är att diskutera vilka förändringar och förbättringar vi kan bestämma oss för i vårt arbete. Utvärderingarna kan fungera som ett underlag för detta. OBS SALEN: E 430.

22/5: Camilla Safrankova, NMS på Mah, presenterar sitt pågående doktorandprojekt/presents her ongoing phd-project about Educational integration projects in nature. The Seminar is in English.

 29/5: Anna Fabri, Mah, pågående doktorandprojekt, titel meddelas senare. OBS SALEN: E 430.

5/6: Greta Bladh, Umeå universitet, berättar om sitt pågående doktorandprojekt i genusvetenskap på temat/presents her ongoing phd-project with the name Emancipating Movements? The Seminar is in English. OBS SALEN: E 430.

Senast uppdaterad av Emelie Niléhn