Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Högre seminarium - Idrottsvetenskapliga institutionen

Välkomna till det högre seminariet vid den Idrottsvetenskapliga institutionen. Det högre seminariet hålls i sal OR:E121c klockan 15.15-17.00 och genomförs på svenska om inget annat anges.

The seminar will be held in Swedish unless otherwise stated. 

Idrottsvetenskaps Högre Seminarium vårterminen 2017

 

30/1: Marie Larneby, Mah, presenterar metodkapitel i pågående avhandlingsprojekt om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan.

6/2: Marit Stub Nybelius, Mah och Högskolan i Dalarna, presenterar del i pågående avhandlingsprojekt på temat Idrottens logik med längdåkning och backhoppning i fokus.

13/2: Jens Alm, Mah, presenterar metodavsnitt i pågående avhandlingsprojekt om elitidrottsarenor i Sverige och Danmark.

20/2: Verena Lenneis, Köpenhamns universitet, presenterar sin avhandling med titeln/presents her phd-project with the title The work, life and recreational physical activity of female cleaners. The Seminar is in English.

27/2: Om idrottsvetenskaps samverkansprojekt med samhället.

6/3: Susanne Meckbach, GIH, presenterar sin avhandling Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll.

13/3: Ventilering av idrottsvetenskaps forskningsansökningar.

20/3: Bo Carlsson, Mah, om det vetenskapliga bidraget i vår EASM-konferens 2018 samt om abstraktproduktionen inför EASM/Bern 2017.

27/3: Pedagogerna Krister Hertting, Högskolan i Halmstad, och Inger Karlefors, Luleå tekniska universitet, presenterar sin bok Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv.

3/4: Oscar Tschernij och Torsten Buhre, Mah, presenterar en longitudinell studie av relativ ålderseffekt i simning.

10/4: Elisabet Apelmo, Mah, sociolog och lektor i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, presenterar sin pågående forskning på temat/presents here ongoing research project on the theme Bodies, Gender and (Dis)ability in Course Literature Used in Physical Education Teacher Training, vilket handlar om kropp, kön och funktionsförmåga i kurslitteratur som används på idrottslärarutbildningen. The Seminar is in English.

17/4 LOV

24/4: Bo Carlsson, Kutte Jönsson och Kalle Jonasson, Mah, på temat: Science and Sport: Special Issue. 

1/5 LOV

8/5: Kelly Knez & Jesper Fundberg, Mah, gör en litteraturgenomgång på temat/do a literature review on the themeChallenging the privileges of whiteness" - exploring the field of research on migration, diversity and PE in a postcolonial perspective. The Seminar is in English.

15/5: Jenny Wikman, Mah, titel meddelas senare.

22/5: Camilla Safrankova, NMS på Mah, presenterar sitt pågående doktorandprojekt/presents her ongoing phd-project about Educational integration projects in nature. The Seminar is in English.

29/5: Anna Fabri, Mah, pågående doktorandprojekt, titel meddelas senare.

5/6: Greta Bladh, Umeå universitet, berättar om sitt pågående doktorandprojekt i genusvetenskap på temat/presents her ongoing phd-project with the name Emancipating Movements? The Seminar is in English

Senast uppdaterad av Emelie Niléhn