Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Research on Values in Education and Democracy (VED)

Research on Values in Education and Democracy (VED)

Ledare: Therese Vincenti Malmgren och Lisa Hellström

I gruppen ingår Therese Vincenti Malmgren, Lisa Hellström, Birgitta Nordén, Jesper Sjöström, Thom Axelsson och Margreth Drakenberg (adj).

Forum för forskning om värden, demokrati, social jämlikhet och likvärdighet. vi intresserar oss för hur värden och demokrati förstås och utvecklas i relation till pedagogisk praktik.

Möten ht 2017

18.9.2017  kl 9.15-12 OR:E235

24.10.2017 kl 10.15-12  OR:E235

5.12.2017 kl 10.15-12  OR:E336

Möten vt 2017

10 april kl. 13.15-15.00 i OR:C377

Mixed methods research design. John W. Creswell ”Research design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches” Fourth Edition från 2013 SAGE, kapitel 10.

1 juni kl. 13.15-15.00 i NI:A0305


Möten ht 2016

Det första konstituerande mötet skedde måndagen den 19/9 kl 15.15-17.00 i OR:C236.

30 nov 2016 kl 10.00-12.00 OR:B231a

Till detta tillfälle läses Sven Perssons arbetsmaterial om kvalitet och likvärdighet, samt ytterligare en text.

Minnesanteckningar

 

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist