Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Research on Subject Based Teaching and Learning (SUBTL)

Gruppen leds av Jesper Sjöström och koordineras av Birgitta Nordén.

I gruppen ingår även: Annica Andersson, Jan A Andersson, Fredrik Hansson, Mona Holmqvist, Anna Jobér, Maria Kouns, Bodil Liljefors-Persson, Caroline Ljungberg, Mikael Londos, Mats Lundström, Birgitta Nordén, Clas Olander, David Rosenlund, Ulrika Ryan, Christian Rydberg, Cecilia Segerby, Ann-Christine Vallberg Roth, Therese Vincenti Malmgren och Birgitta Riddersporre.

 

Med utgångspunkt i specifika skolämnesinnehåll studeras undervisningens, lärandets och utbildningens villkor, processer samt resultat ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Relationer mellan lärande och undervisning är av speciellt intresse liksom hur lärare planerar, organiserar, resonerar och agerar relativt specifika ämnen. Det ämnesdidaktiska innehållet kan vara ett skolämne, ett avgränsat undervisningsområde eller ett universitetsämne, alternativt kan det även röra sig om tematiska eller ämnesövergripande områden.Fokus är på det intentionella lärandet med ämnesdidaktisk inriktning. 

 

Hösten 2017

13.9.2017 kl 10.15-12 OR:C236

17.10.2017 kl. 10.15-12 OR:D477

28.11.2017 kl. 13.15-15 OR:D477

 

Våren 2017

3.3.2017 kl 13.15-15.00 OR:D477: Inför seminariet läses Göran Brantes artikel: Allmän didaktik och ämnesdidaktik - en inledande diskussion kring gränser och anspråk. Nordisk tidskrift för allmän didaktik, vol 2(1), s. 52-68; Hur ser vi på denna artikel utifrån våra olika ämnesdidaktiska ingångar?

30.3.2017 kl 13.15-15.00 OR:D477: Diskussion med docent Göran Brante

17.5.2017 kl 13.15-15.00 OR:D477: Planering inför hösten

 

Hösten 2016

12.12.2016 kl 15.00-17.00 OR:D337
Planeringsmöte för våren och diskussion om hur gruppen kan fungera samlande för olika (ämnes)didaktiska specialiseringar på MAH.
25.10.2016 kl 15.15-17.00 OR:D377
Intresserade välkomnas till ett första konstituerande möte. Maila gärna om du vill delta (denna gången, alternativt längre fram) då vi gemensamt planerar för kommande möten utifrån de tider, som passar de aktiva i intressegruppen bäst.
Senast uppdaterad av Mona Holmqvist