Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Research on Phenomenography, Variation Theory and Learning Study (PEVALS)

Gruppen leds och organiseras av Jan-Eric Ekberg. Deltagare Mikael Londos, Mona Holmqvist, Cecilia Segerby, Christina Svensson, Nina Taslaman, Anna Wernberg och Cecilia Winström.

I denna forskningsgrupp är den gemensamma nämnaren fenomenografi som forskningsansats, variationsteori som teoretiskt perspektiv på lärande eller learning study som forskningsmetod. Utifrån denna anstats ser vi lärande som en odelbar enhet av den lärande och det som lärs, vilket innebär att oavsett vilket innehåll eller vilken förmåga vi studerar finns det ett starkt fokus på den lärandes perspektiv. Genom att studera på vilket sätt den som lär uppfattar det som ska läras, genereras resultat som i sin tur kan användas för att utforma och pröva olika former av undervisningsdesign i cykliska processer t.ex. enligt modellen Learning Study.

HT 2017

11.9.2017 kl 10.15-12 OR:D477

Planering av höstens arbete

9.10.2017 kl 9.15-12 OR:D477

Artiklar inom området samt diskussion av hur systematiska litteraturöversikter kan utformas och genomföras.

20.11.2017 kl 9.15-12

Första utkastet till antologikapitel diskuteras.

VT 2017

30.1.2017 kl 15.00-17.00 OR:D477

Teoridiskussion med kopplingar till maskininlärning: Nina Taslaman

Digitala verktygs möjligheter att öppna dimensioner av variation för lärande i matematik: Cecilia Winström

ERASMUS-frågor: Jan-Eric Ekberg

2.3.2017 kl 8.00-10.00 OR:D477

3.4.2017 kl 9.15-12.00 OR:D477

8.5.2017 kl 9.15-12.00 OR:D477

 

 

Ht 2016

Gruppen konstitueras den 6.12.2016 kl 10.15-12 Lokal: OR:D477

Antologikapitel diskuteras.

 

Förslag till forskningslitteratur:

Bergentoft, H. (2014). Lärande i rörelse-Utveckling av kroppslig förmåga ur ett icke dualistiskt perspektiv.
Holmqvist, M., Gustavsson, L., & Wernberg, A. (2007). Generative learning: Learning beyond the learning situation. Educational action research, 15(2), 181-208.
Holmqvist, M., Gustavsson, L., & Wernberg, A. (2008). Variation theory: An organizing principle to guide design research in education.
Kullberg, A. (2010). What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics.
Lo, M. L. (2014). Variationsteori: för bättre undervisning och lärande. Studentlitteratur.
Magnusson, J. (2014). Proportionella samband-Innehållets behandling och elevernas lärande.
Marton, F. (1981). Phenomenography—describing conceptions of the world around us. Instructional science, 10(2), 177-200.
Marton, F., & Booth, S. A. (1997). Learning and awareness. Psychology Press.
Marton, F. (2014). Necessary conditions of learning. Routledge.

Nordén, B., Avery, H., & Anderberg, E. (2012). Learning in Global Settings: developing transitions for meaning-making. Research in Comparative and International Education, 7(4), 514-529.

Pang, M. F., & Marton, F. (2005). Learning theory as teaching resource: Enhancing students’ understanding of economic concepts. Instructional science, 33(2), 159-191.

Pramling Samuelsson, I., & Pramling, N. (2016). Variation theory of learning and developmental pedagogy: Two context-related models of learning grounded in phenomenography. Scandinavian Journal of Educational Research, 60(3), 286-295.
Runesson, U. (1999). Variationens pedagogik. Skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll.
Selin, P. (2014). Developing strategic competence in oral interaction in English as a foreign language–A classroom study.
Ryberg, U. (2014). Variationens betydelse för elevernas lärande. Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata.
  Selin, P., & Holmqvist Olander, M. (2015). Transforming new curriculum objectives into classroom instruction with the aid of learning studies. International Journal for Lesson and Learning Studies, 4(4), 401-415.
Svanteson Wester, J. (2014). Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?.
  Svensson, L. (2012). Användningen av språk vid konstituering och uttryckande av uppfattningar av kunskapsobjekt. Pedagogisk forskning i Sverige, 14(4), 261-276.

  

Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt: vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna.

Förslag till populärvetenskaplig litteratur:

 

Holmqvist, M. (2006). Lärandets pedagogik.

  Holmqvist Olander, M. (2013). Learning study i förskolan.

  

Häggström, J., Bergqvist, M., Hansson, H., Kullberg, A., & Magnusson, J. (2012). Learning study: A guide. Göteborg: Göteborgs Universitet.

  

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist