Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Minnesanteckningar ReDES

Minnesanteckningar ReDes 1/9 2016

Närvarande: Anna-Karin Svensson, Elaine Kotte, Lotta Anderson, Pia Thimgren, Birgitta Lansheim, Lisa Hellström

 

Punkter som behandlades under mötet:

 • Mona behöver en uppdaterad lista över medlemmar i gruppen. Förutom de som står uppsatta i gruppen sedan tidigare vore det möjligen bra att kontakta Linda Palla, Charlotte Paggetti och Cecilia Segerby om intresse. Ytterligare någon?
 • Första mötet för ReDes hålls 19/9 i D477 klockan 10.15-12.00. Då kommer huvudtemat för diskussion vara en artikel av Lotta och Daniel.
 • Datum för övriga möten: 17/10 (diskutera artikel av Anna-Karin); 14/10 (artikelseminarium); 15/12 (artikelseminarium).
 • Bra om vi hittar en struktur/återkommande dagordning till träffarna
  • Diskutera artiklar
  • Tid för forskningsdiskussioner
  • Andra aktiviteter – bjuda in andra forskare?
  • Forskningsansökningar
  • Populärvetenskapliga diskussioner
  • Idéer till gemensamma artiklar
  • Vad är syftet med gruppen/mötena?
   • Öka produktionen – hur kan vi dra nytta av varandra?
   • Använda redan insamlad empiri
   • Till nästa träff (19/9) bestämdes det att utöver artikeldiskussion också avsätta tid för att prata om NERA och gemensamma bidrag

 

Vid pennan: Lisa Hellström

 

Anteckningar ReDes 19/9 10.15-12.00 (D477)

 1. Närvarande: Anna-Karin Svensson, Mona Holmqvist, Lotta Anderson, Birgitta Lansheim, Lisa Hellström, gäst Abigail Larbi (utbyte från Ghana universitet)
 2. Möjliga konferenser att skicka in gemensamma bidrag till
  1. EARLI (Tempere, Finland) http://www.earli2017.org/
   1.                                                                i.      29 augusti-2 september 2017.
    1. Abstract submission: 27 oktober 2016
  2.                                                              ii.      Symposium?
   1. Hitta ett gemensamt tema och fundera på internationella presentatörer att bjuda in.
 3. WCSNE (Philadelphia, USA).
  1.                                                                i.      15-18 augusti 2017.
  2. Medel att söka (SOL). Idéer för EARLI konferensen. Anna-Karin skickar ut inbjudan till en träff (SOL) i början av oktober då vi tar med abstract och diskuterar idéer om ett möjligt symposium. Sen ytterligare ett möte innan deadline 27 oktober.
  3. Bra att anordna Symposium för meritering docentur.
  4. E-post address Abigail: abigail.larbi@gmail.com
  5. Artikeldiskussion Lotta och Daniel

 

Summering av artikeldiskussion:

Title: Teachers’ and paraprofessionals’ knowledge for students with ID in a SS

Aim: To analyze teachers’ and paraprofessionals’ knowledge in FA during a professional development project

Contribution: This analysis contributes with results of how teachers can find ways to involve students with ID in the assessment process and by that better identify the students’ learning needs

Research questions:

 1. What kind of processes do teachers initiate to develop knowledge of FA?
 2. In what way does students’ ID affect teachers’ expressions about and work with FA? (Divide this RQ in two?)

 

Minnesanteckningar ReDES 2016-11-14

Vi diskuterade punkterna som fanns på agendan och lade till en punkt om datum för nästa termin.

 • Beträffande nätverksforskningen och text till ReDES så har Anna-Karin fått i synpunkter. CV är inskickade.

 

 • Den gemensamma enkäten som kommer att skickas ut till LS är inte bortglömd, men vi behöver diskutera frågor om när och hur frågorna ska skapas.

 

 • Vi fick också kloka synpunkter på artikelns innehåll. Tack! Vi kommer nu att sammanfatta dessa och diskutera med Gunvie innan vi sänder artikeln till NSE. Vi vet att du Mona också kommer med synpunkter, så vi avvaktar dessa.

 

 • Nästkommande möte är bestämt till den 15/12, då det visar sig att flera inte kan komma samt att någon text inte är föranmäld föreslår vi att tillfälle ställs in.

 

 • Charlotte avser att lägga fram  en text vid första mötet i januari. Den handlar om åk 5 elevers upplevda skoltrivsel uttryckta i bild och text.

 

Följande förslag har vi för våren 2017 och garderar oss med två spår, eftersom vi inte kan hitta någon information på hemsidan ännu . Vi tar m a o tillfället i akt!

Måndag 23/1 10.15-12

Fredag 27/1 13.15-15.00

Måndag 20/2  -”-

Fredag 24/2   -”-

Måndag 24/4  -”-

Fredag 28/4  -”-

Måndag 29/5  -”-

Fredag  2/6   -”-

 

/Lotta

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist