Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Research on Diversity in Education and Society (DES)

Research on Diversity in Education and Society (ReDES)

Gruppen leds av Lotta Andersson  och Anna-Karin Svensson

I gruppen ingår: Helena Andersson, Lotta Anderson, Lisa Hellström, Anna Henningsson –Yousif, Mona Holmqvist, Elaine Kotte, Birgitta Lansheim, Charotte Paggetti, Anna-Karin Svensson, Pia Thimgren, Lisbeth Ohlsson, Roger Åkerman, Anna-Karin Svensson.

Fokus för detta intresseområde mångfald, framförallt med fokus på de utbildningsprogram som bedrivs vid fakulteten Lärande och Samhälle, det vill säga lärar-, specialpedagog- och matterutbildningar. Här behandlar vi frågor om undervisning, lärande, interaktion, kommunikation, profession, etik, samverkan och samarbete. Alla med intresse för mångfaldsfrågor är välkomna att ingå i gruppen.

Hösten 2017

27.8.2017 - 2.9.2017 Skrivarinternat/EARLI 2017

 27.10.2017 kl 13.15-15 OR:D477

Diskussion av insalmlat data-material

Antologibidragsarbete bok Lärande

20/11.2017 kl 13.15-15 OR:D477

Våren 2017

27/1 kl 13.15-15.00

24/2 kl 13.15-15.00

5/3 - 11/3 2017 Skrivarinternat i Rom

28/4 kl 13.15-15.00

2/6 kl 13.15-15.00

 

Hösten 2016

19 september 10.15 -12.00, ORD477

Artikel: Professional development in assessment for learning (AFL) for students with intellectual disability, Lotta Anderson & Daniel Östlund

17 oktober 10.15 -12.00, ORD477

Artikel: Pre service teachers’ reading trajectories, Anna-Karin Svensson

14 november 10.15 -12.00, ORD477

Artikel: När den kommunala skolan inte räcker till? En studie av fristående skolor riktade till elever i behov av särskilt stöd, Lotta Anderson, Gunvie Möllås & Lisbeth Ohlsson

15 december 10.15 -12.00, Öppet, lokal saknas

Minnesanteckningar

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist