Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Reserach on Adult and Higher Education (RAHE)

Gruppen leds och organiseras av Lisbeth Amhag och Martin Stigmar. 

I gruppen ingår Lisbeth Amhag, Marie Leijon, Marie Jedemark, Lisbeth Olsson, Martin Stigmar, Lotta Andersson, Anna-Karin Svensson, Haukur Viggosson och Mona Holmqvist. 

RAHE:s intresseområde är vuxnas lärande i utbildning, framför allt med fokus på relationen mellan tidigare lärande, erfarenheter och yrkeskunnande, miljöns inverkan på lärandet och IT-stöd av olika slag i mötet med de utbildningsprogram som bedrivs vid fakulteten för Lärande och Samhälle, det vill säga främst lärarutbildningar och specialpedagogikutbildningar, men även master- och forskarutbildning. Syftet är att genom olika teoretiska och metodologiska ansatser bidra med kunskap om spänningsfältet mellan vuxenstuderandes yrkeskunnande och tidigare erfarenhetsbaserade lärande och på vilka sätt de påverkar olika läroprocesser i olika kontexter under utbildningen oavsett om de går en professionsutbildning eller forskarutbildning. Vi riktar även ett intresse mot studenter med icke-akademisk bakgrund. Ett externt finansierat Nordiskt Nordplus Horizontal projekt, ELEV-projektet, där gymnasielevers/lärarstudenters självvärdering under arbetsplatsförlagt lärande studeras av tre lärosäten, liksom det internt finansierade forskningsprojektet TUB-projektet, där trepartssamtalet i lärarprogrammet studeras av forskare från tre olika lärosäten.

Hösten 2017

27.8.2017 - 2.9.2027 Skrivarinternat/EARLI 2017

2.10.2017 kl 13.15-15 OR:D477

14.11.2017 kl 15.15-17 OR:D477 Enkätbearbetning digitalisering

4.12.2017 kl 15.15-17 OR:D477 Enkät digitalisering

 

Våren 2017

 

30.1.2017 kl 9.15-11 OR:D477
Analysarbete
26.4.2017 kl 9.15-12
Artikelunderlag Martin Stigmar
1.6.2017 kl 9.15-12
Artikelunderlag Lisbeth Amhag

Hösten 2016

2.9 2016 kl 9.15-12 OR:B231a

Diskussion av artikeln:Holmqvist Olander, M. (2016). Development of students’ knowledge about didactics during their first year of the master’s programme in didactics. Reflective Practice, 1-15.

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14623943.2016.1178633

Marie Jedemarks artikelmanus

Lisbeth Amhags artikelmanus

31.10 2016 kl 13.15-16 OR:D477

Marie Leijons artikelmanus

5.12 2016 kl 13.15-16 OR:B231a

Våren 2016

11.5 2016 Kl 15.15-17 Lokal OR:D477

Gruppen konstituerar sig

3.6 2016 Kl 10.15-12 Lokal OR:D477

Diskussion av artikeln:

O'Donnell, V. L., & Tobbell, J. (2007). The transition of adult students to higher education: Legitimate peripheral participation in a community of practice?. Adult Education Quarterly, 57(4), 312-328.
Senast uppdaterad av Mona Holmqvist