Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

RePESE forskningsprojekt och forskarskolor

Externfinansierade forskningsprojekt:

 

Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world

Projektsammanfattning

Skolforskningsinstitutet

Projektområde: förskola

Huvudsökande

Fil.dr Anne Harju, Malmö högskola RePESE - CHED

 

 

ELEV-projektet

Ett nordiskt samarbete mellan Malmö högskola, Universitetet i Agder, Norge och Professionshøjskolen Metropol i Danmark om elevers och studenters reflektioner och självvärderingar under arbetsplatsförlagt lärande med stöd av digitala redskap.

Nordplus Horizontal

Projektområde: Gymnasieskola, Högre utbildning, Vuxenutbildning

Fil dr Lisbeth Amhag - RePESE - RAHE

 

TUB-projektet

Forskningsprojektet syftar till att utveckla kunskap om på vilket sätt kvaliteten i handledningen av lärarstudenterna under den verksamhetsförlagda tiden, VFU:n kan utvecklas. Tanken är att belysa hur trepartssamtalet bidrar till en professionsutveckling av lärares didaktiska kompetens.

Malmö Högskola, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Kommunförbundet.

Projektområde: Lärarutbildning

Medverkande: Mona Holmqvist

 

Externfinansierade forskarskolor:

 

Forskarskolan i kommunikation och relationer som grundlgägande för barns lärande (FoRFa)

Vetenskapsrådet 

Projektområde: Förskola

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist