Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Philosophical Studies of Education (PSE)

Gruppen leds och organiseras av Despina Tzimoula

Fokus för detta intresseområde är att stärka fakultetens forskning inom fältet pedagogisk filosofi. Här behandlar vi allt från frågor om hur vi filosofiskt kan förstå lärarrollen, hur etik och utbildning på olika vis interagerar, vilka praktiska konsekvenser olika teoretiska inspel (såsom posthumanism) får genom att skrivas in i policydokument, frågor kring utbildning och intersektionalitet, filosofiska perspektiv på matematikdidaktik, till forskningsfrågor som befinner sig i skärningspunkten mellan idéhistoria och pedagogiskt tänkande. Alla med intresse för filosofiska perspektiv på utbildningsfrågor och pedagogisk teori är välkomna att ingå i gruppen.

I gruppen ingår Anna Chronaki, Ola Fransson, Malin Ideland, Dorota Lembrér, Peter Lilja, Therese Lindgren,  Despina Tzimoula, Jesper Sjöström, Christian Norefalk, Morten Timmermann Korsgaard och Johan Dahlbeck.

 

Semninarier ht 2017

7.9.2017 kl 13.15-15 OR:A234

Uppstart

4.10.2017 kl 13.15-15

Mikkel Vembye och Hans Siggaard Jensen, Kausalitet och evidens i pedagogikken 

23.10.2017 kl 14.15-16 (i sal B230a)

Ola Fransson, "How to trust a school inspector"; samt gäst: Thomas Popkewitz (seminariet hålls på engelska) 

19.12.2017 kl 13.15-15

Mattias Nilsson Sjöberg, Avhandlingsprojekt om pedagogisk filosofi och ADHD

Seminarier vt 2017

27/2 - kl 10-12
Arbetsseminarium. Vi pratar om arbete på gång och följer upp de konferenspaper vi diskuterade i våras. Vi planerar också framåt vad gäller seminarieverksamheten.
10/4 - kl 13-15

Jesper Sjöström presenterar sin forskning med koppling till "eco-transformation of science education"

Publikationer inom PSE:

Dahlbeck, J. & Lilja, P. (2018) The unexpected alignment of progressive ideals and the commercialization of education in entrepreneurial learning. In Ann Chinnery (ed.), Philosophy of Education 2017. Urbana, IL: Philosophy of Education Society (Forthcoming).

Dahlbeck, J. & Lilja, P. (2017) The concept of authority and the Swedish educational crisis. In Natasha Levinson (ed.), Philosophy of Education 2016. Urbana, IL: Philosophy of Education Society (Forthcoming).

Lindgren, T. & Sjöstrand Öhrfelt (2018) Fabricating the posthuman child in ECEC. In Ann Chinnery (ed.), Philosophy of Education 2017. Urbana, IL: Philosophy of Education Society (Forthcoming).

Internfinansierade projekt:

Aktivitetsmedel för senior forskning vid fakulteten vid Lärande och samhälle, 2016-06-20. Erhållna medel: 200 000kr. Projektets titel: Bortom progressivism och traditionalism – lärarauktoritet i ett pluralistiskt samhälle (Johan Dahlbeck & Peter Lilja).

 

Seminarier ht 2016


20 oktober 2016 kl 14:15-16:00 Plats: OR:A234
Seminarium om utbildning och Hannah Arendts pluralitetsbegrepp Inbjuden talare: Morten Timmermann Korsgaard (DPU)
Ingen föranmälan

Om seminariet: Morten, som nyligen skrivit boken Hannah Arendt og pædagogikken (Aarhus Universitetsforlag, 2014), är inbjuden för att presentera sitt paper “Arendt’s educational thinking in light of plurality: rereading the crisis in education.” 
15 november 2016 kl 14.15-16.00 (OR:A234)
Textseminarium
Innehåll: Vi träffas för att titta på varandras konferensbidrag inför framförallt PESG i Oxford (och andra aktuella konferenser) samt för att diskutera hur dessa paper kan utvecklas till artiklar och vilka tidskrifter som då är aktuella.
 

 

Minnesanteckningar

Senast uppdaterad av Johan Dahlbeck