Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mötestider RePESE

Mötestider RePESE ht 2017

 

4 september 13.15-15 OR:D477

Diskussion om antologiprojektet och höstens aktiviteter.

Minnesantekningar

2 oktober 2017 kl 13.15-14.15 OR:D477

RJ Infrastruktur-ansökan

Minnesanteckningar

14.15-15 Synopsis till kapitel i antologin.

6 november 13.15-14.15 OR:D477

Aktiviteter våren 2018 samt fortsatt arbete med ansökan.

14.30 - 16 Workshop systematisk litteratursökning i biblioteket. OR:C526

4 december 2017 kl 15.15-17 OR:D477

Ansökningar som ej beviljats medel - hur går vi vidare?

Mötestider RePESE vt 2017

30 januari 2017 kl 13.15-14.45 OR:D477

Information från biblioteket om WoS och att synliggöra sin forskar ID.

Framgångsrika forskningsansökningar - vilka kriterier är viktiga? Genomlysning av ett antal VR-ansökningar för forskningsprojekt som erhållit medel.

Minnesanteckningar

27 februari 2017 kl 13.15-14.45 OR:D477

Etikprövning av forskningsprojekt - Regionala Etikprövningsnämndens vetenskapliga sekreterare kommer och informerar oss om vilka projekt som kräver etikprövning, hur data ska förvaras och nya etikregler.

12 april 2017 kl 9.15-10.45 OR:D477

Diskussion av Colemans artikel: How to get published

Letter to the editor - hur man besvarar reviewer vid revidering av text för resubmission.

Minnesanteckningar

 

9 maj 2017 kl 13.15-14.45 OR:D477

Uppföljning och utvärdering av första årets arbete.

Framåtsyftande diskussioner.

 

Mötestider RePESE ht 2016

Invigning sker torsdagen den 18 augusti 2016, kl 14.30-17 (med efterföljande mingel)

Minnesanteckningar

28 september 2016 kl 13.15-14.45 OR:D477

Minnesanteckningar

2 november 2016 kl 13.15-14.45 OR:D477

Minnesanteckningar

30 november 2016 kl 13.15-14.45 OR:D477

Minnesanteckningar

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist