Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Meriteringsseminarier RePESE

Meriteringsseminarierna syftar till att anställda vid fakulteten Lärande och Samhälle som är knutna till forskningsplattformen RePESE ska få råd och stöd i sin individuella meriteringsprocess till docent, biträdande professor eller professor. Vi ger exempel på hur ansökningar kan utformas, diskuterar kraven för de olika nivåerna och granskar varandras ansökningshandlingar. Anmälan krävs för deltagande.

Hösten 2017

8.9.2017 kl 10.15-12 OR:D477

Handledning utifrån behov

 

13.10.2017 kl 10.15-12 OR:D477

Genomgång av CV-mall

 

10.11.2017 kl 10.15-12 OR:D477

Publiceringsstrategier

 

Våren 2017

24.1.2017 kl 15.30-17 OR:D477

Pedagogisk portfölj - pedagogisk verksamhet(exempelsamling)

Mall för hur detta beskrivs

28.2.2017 kl 15.30-17 OR:D477

Granskning av ansökan inför inlämning samt inlämnade ansökningar med sakkunnigutlåtanden

11.4.2017 kl 15.30-17 OR:D477

Framskrivning av vetenskaplig verksamhet - exempelsamling

23.5.2017 kl 15.30-17 OR:D477

Hösten 2016

30.9 2016 Kl 14.30-16 OR:D477

Exempel på ansökan och sakkunnigutlåtanden

21.10 2016 Kl 14.30-16 OR:F416

Granskning av ansökan

25.11 2016 Kl 14.30-16 OR:D477

Redovisining av vetenskapliga meriter.

ResearchID

13.12 2016 Kl 15.15-17.00 OR:D477

Forts. ResearchID

Redovisning av pedagogiska meriter.

 

Våren 2016

27.5 2016 Kl 14.30 - 16 OR: D477

Introduktion - riktlinjer MaH  

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist