Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Doktorandseminarier

Dokotrandseminarier för MaHs doktorander (anmälan krävs)

Hösten 2017:

12.9.2017 kl 10.15-12 OR:D477

Diskussion av Helena Anderssons slutmanus.

Minnesanteckningar

10.10.2017 kl 10.15-12 OR:D477

Diskussion av nyantagna doktoranders forskningsplaner samt diskussion med Michael Uljens

Minnesanteckningar

14.11.2017 kl 10.15-12 OR:D477

Diskussion av Inger Erikssons manus inför 90% granskning.

12.12.2017 kl 10.15-12 OR:D477

Diskussion av resultatkapitel Maria Rubin

Våren 2017:

24.1 2017 kl 13.30-15.30 OR:D477

Forskningsinformation från biblioteket.

Inforamtion om UKÄ-arbetet.

28.2 2017 kl 13.30-15.30 OR:D477

Teorikapitel Helena Andersson

Minnesanteckningar

11.4 2017 kl 13.30-15.30 OR:D477

Artikelpublicering - revision och response letter

Minnesanteckningar

23.5 2017 kl 13.30-15.30 OR:D477

Therese Lindgren lägger fram sin text

Minnesanteckningar

 

Hösten 2016:

29.9 2016 kl 9.15-12.00 OR:D477

18.10 2016 kl 9.15-12.00 OR:D477

Diskussion av måluppfyllelse och Allmän studieplan.

Textseminarium Maria Alkhede, Ann-Charlotte Lindgren och Kristina Thorshag.

28.10 2016 kl 8.15-10.15 NI:A031

Planeringsseminarium licentiand Maria Alkhede

Diskutant Fil dr Annika Åkerblom, Göteborgs universitet

Goda aritmetiska grunder redan i förskolan
Syftet med studien är att beskriva på vilket sätt förskollärarna behandlar och uttrycker sig kring taluppfattning och räknefärdigheter i aktiviteter med barn. Målet är att studien ska generera kunskap om på vilket sätt man kan utveckla barnens redan vunna kunskaper vidare mot aritmetiska färdigheter. 

 

28.10 2016 kl 10.30-12.30 NI:A031

Planeringsseminarium licentiand Kristina Thorshag
Diskutant Docent Camilla Björklund, Göteborgs Universitet
Naturvetenskap och teknik i förskolan - En studie av barns bygg – och konstruktionslekar
Syftet med studien är att studera vad yngre barn erbjuds att urskilja och faktiskt urskiljer vid bygg – och konstruktionslek i förskolan.Målet är att synliggöra enkla former av teknik och de tekniska och naturvetenskapliga begreppen som kan urskiljas i vardagen på förskolan och därmed bidra till att vidga synen på vad teknikämnet kan innehålla i förskolans kontext.

 

28.10 2016 kl 13.15-15.15 OR:B422

Planeringsseminarium licentiand Ann-Charlotte Lindgren
Diskutant Fil dr Karin Alnervik, Jönköping University
”Man ska inte skylla på språket men det är väldigt annorlunda” – En flerspråkig förskolas dokumentationspraktik ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för, samt problematisera konsekvenserna av, förändringen av förskolans verksamhet i relation till ett tydligare fokus på individens lärande. I studien sökes en förståelse för vad arbetslaget försöker åstadkomma med hjälp av sin dokumentation, i relation till uppfattade syften.

 

15.11 2016 kl 9.15.12.00 OR:D477

Diskussion av Allmän studieplan.

Textseminarium Adrian Lundberg och Henriette Lucander.

 

12.12 2016 kl 10.15-12.00 Lokal: NI:C0315

Planeringsseminarium doktorand Adrian Lundberg. Diskutant: Professor Jonas Almqvist, Uppsala universitet.

 

Våren 2016:

18.2 kl 9.15-12

1.4 kl 9.15-12

27.5 kl 8-10

Cecilia Segerby lägger fram ett artikelmanus

9.6 kl 9.15-12 Sal OR:C377

Maria Rubins kappa diskuteras

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist