Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Minnesanteckningar ChED

Minnesanteckningar

Konstituerande möte 14 september 2016

Närvarande:

Anne Harju, Jutta Balldin, Caroline Ljungberg, Ylva Holberg, Ann-Christine Vallberg Roth,

Sven Persson

 

Vi diskuterade syftet med gruppen. Följande förslag på aktiviteter framkom:

Utveckla en kunskaps- och forskningsmiljö som ska bidra till det pedagogiska kunskapsområdet.

Presentera och läsa texter.

Analysera ansökningar om medel

Hjälpa varandra

Vara ett strategiskt forum inför att Mah blir universitet genom att sprida kunskap om forskningsområdet och forskningsmiljön. Viktigt att fundera över vilket av Mahs fokusområde vi ligger närmast.

 

Följande pågående forskningsprojekt finns inom gruppen:

-          Mobila förskolor. Mobilitet, lärande och medborgarskap i barndomen.

-          Undervisning i förskola.

-          Utvärdering av ett projekt som riktar sig till föräldrar och skolförberedelse av barn

-          Barn, mat och måltider

-          Förskolans likvärdighet

-          Övergången mellan olika skolformer

-          Förskoleklassens förändrade positioner i utbildningssystemet

-          Forskningscirklar kring tre nyckelområden, pedagogiska relationer, pedagogisk  

dokumentation och förskolan och migration.

-          Nyanlända i utbildningssystemet

-          Normer i samband med barnkonserter

 

Möten i höst

Nästa möte är den 10/10 kl. 9-12 i rum A234. Då ska vi diskutera den text om gruppen som ska ligga på RePeses hemsida och ansökningar som fått medel från VR och RJ.

 

Anne Harju

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist