Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Läskurser i utbildning på forskarnivå

Utbildningsvetenskap

Bedömning för lärande 7,5 hp

Kontakta ämnesansvarig i pedagogik Mona Holmqvist

Bildningsbegreppets epistemologiska status i kontemporära väglednings- och lärlingspolicy i den Europeiska unionen (EU) 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i pedagogik Mona Holmqvist

Educational Design Research 3,5 credits

Kontakta ämnesansvarig i nmdi Clas Olander

Etnografi och historia 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Fotboll och identitet 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Hiphopstudier 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Historia och texttolkning 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Historical thinking 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Historiekultur 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Historisk översiktskurs, 1900 talet 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Historiska perspektiv på läkekonst 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Idrott i historisk och sociologisk forskning 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Introduktion till språkinriktad undervisning, språkpolicy och metodologi 10 hp
Kontakta ämnesansvarig Magnus Persson

Kommunikationsdidaktik i förskoleperspektiv 3 hp

Kontakta ämnesansvarig i pedagogik Mona Holmqvist

Läspraktik som begrepp och analysobjekt i litteraturdidaktisk forskning 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i smdi Magnus Persson

Matematikdidaktik och lärande 3 hp

Kontakta ämnesansvarig i pedagogik Mona Holmqvist

Migrationshistoria 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Modernitet och adel 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Motivation and failure in mathematics education 5 hp
Kontakta ämnesansvarig i nmdi Clas Olander

Muntlig historia 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Nyare litteraturteori och litteraturdidaktik - grundläggande frågor och utmaningar 7,5 hp

Kontakta ämnesansvarig i smdi Magnus Persson

Perspektiv på specialpedagogik 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i pedagogik Mona Holmqvist

Pragmatik och historiedidaktik 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig Johan Lundin

Professional development of preschool teachers 5 hp
Kontakta ämnesansvarig i smdi Magnus Persson

Social semiotics in mathematics education 3,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i nmdi Clas Olander

Språkutvecklande naturvetenskaplig undervisning 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i nmdi Clas Olander

Subkulturer/Subcultures 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i hhdi Mats Greiff

Teoretiska forskningsperspektiv inom naturvetenskapernas didaktik 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i nmdi Clas Olander

Theories of Value and Taste
Kontakta ämnesansvarig i smdi Magnus Persson

Writing Research Overview 7,5 credits

Kontakta ämnesansvarig i nmdi Clas Olander

Idrottsvetenskap

Civilsamhället och svensk politik under 1900-talet 7,5 hp

Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Ekonomisk teori, genus och idrott 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Gender and Sport 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Idrott, feminism och rättvisa 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Idrottens, medier och konsumtionssamhälle 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Idrott och utveckling 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Politisk styrning och hållbar utveckling 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Samhällsutveckling och mediakommunikativ utveckling i det nya milleniet 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Sociologiska och psykologiska perespektiv på motivation inom idrotten 7,5 hp
Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Sport and Gender 7,5 hp

Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Varumärken inom idrotten med fokus på damfotboll 7,5 hp

Kontakta ämnesansvarig i idrottsvetenskap sh Johan R Norberg

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson