Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Andra kurser i utbildning på forskarnivå

Utbildningsvetenskap

Barndom, mångfald och pedagogiska skeenden 7,5 hp

Kontakta ämnesansvarig i pedagogik Feiwel Kupferberg

Historiedidaktik: teori och begrepp 7,5 hp

Kontakta ämnesansvarig i hhdi Mats Greiff

Cultural Perspectives on Science Education 3 credits

Kontakta ämnesansvarig nmdi Anders Jakobsson

Mathematical Literacies 7,5 credits

Kontakta ämnesansvarig nmdi Anders Jakobsson

Språkinriktad undervisning i de naturvetenskapliga ämnena i skolans senare år. Grundläggande frågor och utmaningar 8,5 credits

Kontakta ämnesansvarig smdi Magnus Persson

Språkliga perspektiv på lärande i naturvetenskap 7,5 hp

Schema: 24/1, 7/2, 28/2, 21/3, 18/4 och 2/5 2013
Kursstart och plats: 24 januari 2013, tid och plats meddelas senare.
Kursansvarig: Professor Anders Jakobsson

Utbildningsvetenskap: teori och metod 7,5 hp

Kontakta vicedekan Susanna Hedenborg

Idrottsvetenskap

Praxisnära forskning - metoder och konsekvenser 5 hp

Kontakta ämnesansvarig idvsh Johan R Norberg

Scientific Quality, Position and Relevance in Sport Sciences 7,5 credits

Kontakta ämnesansvarig idvsh Johan R Norberg

 

 

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson