Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Seminariet för Historiska studier

Program för HT 17

 
Dag och tid är alltid fredagar 13.15–15 om inget annat anges.

29/9, Mats Greiff, sal OR C477 "He Could Tell A Joke; He Could Dance; He Could Grin And Be Goofy": Lonnie Donegan, Teenage Idol and Comedy Singer (artikel)

4/10, Thomas Popkewitz, sal OR E477 OBS! Onsdag) (föredrag)Thomas Popkewitz är gästprofessor på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Han är från School of Education, University of Wisconsin-Madison. Presentation: "My studies are concerned with the knowledge or systems of reason that govern educational policy and research related to pedagogy and teacher education. My research includes historical, ethnographic, and comparative studies of national educational reforms and the education sciences in Asia, Europe, Latin America, Southern Africa, and the US."https://ci.education.wisc.edu/ci/people/faculty/thomas-popkewitz

6/10, Fredrik Alvén, sal OR D138,
"Tänka rätt och tycka lämpligt. Historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare". Disputation. Opponent: Docent Jan Löfström, University of Helsinki.

27/10, Steve Murdoch, OR C477, "Scottish Particpation in Scandinavian Armies During the Thirty Years' War" (föredrag)
Steve Murdoch är gästprofessor på Institutionen Individ och samhälle, Malmö högskola. Han är från School of History, University of St Andrews. Presentation: "My main research interests focus on Scottish and British relations with Scandinavia and Northern Europe 1560-1750. I am currently working on a project looking at British Privateering, Swedish Neutrality and the evolution of international maritime law with regard to Prize-taking at sea. I also continue to publish on various aspects of the Thirty Years’ War, 1618-1648."
https://www.st-andrews.ac.uk/history/staff/stevemurdoch.html

Plats: Fakulteten för lärande och samhälle (Orkanen) Malmö högskola Ordförande: Professor Mats Greiff. Samordnare: Universitetslektor Stefan Nyzell, stefan.nyzell@mah.se

10/11, Magnus Bergman, sal OR C477, "1866 års reform som historisk erfarenhet hos den svenska adeln" (avhandlingskapitel)

24/11, Jessica Jarhall, OR C377, "Historieundervisning på högstadiet" (avhandlingskapitel)

1/12, Emma Hall, Or C477, "Ensamkommandes berättelser om migrationen" (avhandlings-PM)

8/12, Julia Håkansson, OR C477, "Varje nation har en speciell historisk uppgift": Historiska berättelser och sensmoraler", (avhandlings-PM)

15/12, Emilia Frölich, C 477, "Beat Down Babylon – Historia, politik och identitet i reggaekulturen i Sverige" (avhandlings-PM)

Välkomna!

Stefan Nyzell
Samordnare
Stefan.nyzell@mah.se

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson