Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nationella forskarskolor

Nationella forskarskolor samlar doktorander från olika lärosäten. De kan vara inriktade på ett forskarutbildningsämne eller på ett tema. Doktoranderna har gemensamma aktiviteter i form av kurser, workshops och seminarier. Ofta är de nationella forskarskolorna finansierade med hjälp av externa medel.

Barndom, lärande och ämnesdidaktik

Forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa)

Forskarskolorna Barndom, lärande ämnesdidaktik (FoBaSM)

Kontaktperson: Professor Sven Persson

Historia och historiedidaktik

Nationella forskarskolan i historia

Kontaktperson: Professor Mats Greiff

Idrott

Forskarskolan i Idrott och hälsas didaktik (FIHD 2)

Kontaktperson: Professor Tomas Peterson

Naturvetenskapernas och tekniken didaktik

Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (LicFontD3)

Kontaktperson: Bitr. professor Jesper Sjöström

Forskarskola för lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik med fokus på vetenskapskommunikation

Kontaktperson: Professor Anders Jakobsson

Svenska med didaktisk inriktning

Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet (SPLIT)

Kontaktperson: Magnus Persson

Senast uppdaterad av Kajsa Langer