Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Observation som metod

I filmerna introducerar Marie Leijon observation som undersökningsmetod. Del 1 beskriver olika typer av observationer och del 2 ger exempel på hur man kan gå tillväga när man genomför observationer.

Observation, del 1: (Om inte filmrutan visas nedan så klicka på den här länken: Observation, del 1)

Observation, del 2: (Om inte filmrutan visas nedan så klicka på den här länken: Observation, del 2)

Senast uppdaterad av Björn Lundgren