Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Empiriska studier

Filmerna nedan ger en introduktion till vetenskapligt förhållningssätt och genomförande av undersökningar med kvalitativa respektive kvantitativa ansatser. I Den första ger Bernt Gunnarsson en introduktion till ett vetenskapligt förhållningssätt, inriktat på en kvalitativ ansats av studierna. I den andra introducerar han kvalitativ dataanalys. I den tredje filmen beskriver Barbro Bruce studier med en kvantitativ ansats och avslutar i den fjärde filmen med att beskriva och exemplifiera metodtriangulering där man använder både kvalitativa och kvantitativa ansatser i sin undersökning.

Vetenskapligt förhållningssätt: (Om inte filmrutan visas nedan så klicka på den här länken: Vetenskapligt förhållningssätt)

 

Kvalitativ dataanalys:.(Om inte filmrutan visas nedan så klicka på den här länken: Kvalitativ dataanalys)

 

Kvantitativ dataanalys: (Om inte filmrutan visas nedan så klicka på den här länken: Kvantitativ dataanalys)

 

Metodtriangulering- att kobinera kvalitativ och kvantitativ dataanalys: (Om inte filmrutan visas nedan så klicka på den här länken: Metodtriangulering)

Senast uppdaterad av Björn Lundgren