Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Att skriva uppsats

I lärarutbildningen ska du genomföra ett självständigt arbete, examensarbetet. Om du går utbildningen till ämneslärare eller grundlärare mot F-3 eller 4-6 ska du göra två självständiga arbeten. Det första innebär att du ska göra en kunskapsöversikt över något ämne.Det avslutande examensarbetet kan utformas på olika sätt, men gemensamt för båda arbetena är att en uppsats ska skrivas. Det ställs vissa krav på den, t ex att den ska ha en vetenskaplig prägel. Det viktigaste stödet i arbetet är naturligtvis handledaren, men vi har också samlat en del andra resurser, kursguider och introduktionsfilmer, som du kan ha nytta av.

 

Du som ska göra det första självständiga arbetet på grundnivå går vidare till

Självständigt arbete – kunskapsöversikt 

 

Om du ska göra examensarbetet går du vidare till

Självständigt arbete – examensarbete

 

 

 

Senast uppdaterad av Johan Portland