Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Här hittar du kursförteckningar med kursplaner

Här hittar du kursförteckningar för samtliga utbildningsprogram på Lärarutbildningen. Programmen presenteras i alfabetisk ordning.

Fritidsvetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Antagningsår

2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006


Historiska studier, magister/masterutbildning, 60/120 högskolepoäng

Antagningsår

2010 I 2009 I 2008 I 2007


Idrottsvetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Antagningsår

2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006 I 2005 I 2004 I 2003 I 2004


Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, Magisterutbildning, 60 hp

Antagningsår

2010 I 2009

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, Masterutbildning, 120 hp

Antagningsår

2010 I 2009

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, Magister/Masterutbildning, 60/120 hp
 
Antagningsår

2008 I 2007

Lärarutbildning 90-330 hp, arabiska med didaktisk inriktning, 270 hp samt yrkesinriktade karaktärsämnen, 180 hp. Se alla Lärarutbildningens kursförteckningar från och med 2007 samlade här.

Antagningsår
2010:
Lärarutbildning, 210-330 hp

Lärarutbildning, 90 hp

Lärarutbildning, arabiska med didaktisk inriktning, 270 högskolepoäng

Lärarutbildning, yrkesinriktade karaktärsämnen, 180 högskolepoäng

Antagningsår
2009:
Lärarutbildning, 210-330 hp

Lärarutbildning, 90 hp

Lärarutbildning, arabiska med didaktisk inriktning, 270 högskolepoäng

Lärarutbildning, yrkesinriktade karaktärsämnen, 180 högskolepoäng

2008:
Lärarutbildning, 210-330 hp

Lärarutbildning, 90 hp

Lärarutbildning, arabiska med didaktisk inriktning, 270 högskolepoäng

Lärarutbildning, yrkesinriktade karaktärsämnen, 180 högskolepoäng

Under åren 2002-2007 fanns en gemensam utbildningsplan för alla lärarprogram oavsett inriktning. Lärarutbildning - arabiska med didaktisk inriktning startade 2005. Lärarutbildning  - yrkesinriktade karaktärämnen startade 2007.

2007 I 2006 I 2005 I 2004 I 2003 I 2002


Pedagogik, magister/masterutbildning, 60/120 hp

Antagningsår

2010 I 2009 I 2008 I 2007

Speciallärarprogrammet,  90 Hp

Antagningsår

2010 I 2009 I 2008 


Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Antagningsår

2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006


Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 180 hp

Antagningsår

2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006 I 2005

Senast uppdaterad av Johan Portland