Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ansökan till sidoämnen

 

Ansökan inför höstterminer sker under perioden 15 mars - 15 april. Ansökan inför vårterminer sker under perioden 15 september - 15 oktober. Ansökan sker via webben. Gör så här:

1. Notera anmälningskoder till de kurser du ska söka
2. Logga in på  www.antagning.se (du måste logga in genom Malmö högskola för att systemet ska märka att du är student på Lärarutbildningen, annars kan du inte få platsgaranti till sidoämneskurserna)
3. Sök de kurser du helst vill gå, samt reservalternativ, ifall kursen du helst vill gå ställs in.
4. Kontrollera att kurserna du vill läsa verkligen ges den termin eller del av termin du tänker dig och att du har den behörighet som krävs.
5. Du måste svara på ditt antagningsbesked, annars kommer du att strykas från kursen.

Aktuella sidoämneskurser

Fristående kurser
Du kan också välja kurser som inte erbjuds som sidoämnen. Då söker du fristående kurser vid Malmö högskola eller vid ett annat universitet i Sverige, i konkurrens med andra och utan någon särskild platsgaranti. Du söker studieuppehåll från lärarutbildningen och kan sedan ansöka om att tillgodoräkna dig kurserna som sidoämnen. Detta gäller även kurser som du tidigare läst. Du kan inte välja eller tillgodoräkna dig högskolepoäng i sidoämnen som överlappar sådant som du läst i övriga kurser på lärarutbildningen.

Tillgodoräknande
Har du tidigare läst kurser vid högskola/universitet eller genomfört en hel utbildning kan du eventuellt tillgodoräkna dig det du läst, som sidoämne. Du ansöker då om tillgodoräknande på särskild blankett som finns på www.mah.se/ls/student - blanketter.

Risk för överlappning
För att du ska kunna få dina sidoämnen inräknade i examen är det viktigt att du inte väljer kurser med samma (eller mycket likartat) innehåll. Kontrollera därför noga innehållet i de kurser du tänker välja och jämför dem med ditt huvudämne. Läs kursplanen. Kontakta kursansvarig om du är osäker. 

Läsa utomlands
Du har också möjlighet att studera vid ett universitet utomlands. Ta kontakt med internationella kansliet på lärarutbildningen. God framförhållning krävs eftersom studier utomlands kan ta lång tid att organisera. Se mer information på Internationella studier

Mer information om kurserna
Kursinnehåll och kursansvariga finner du i sidoämneskatalogen under varje ämne.

Frågor kring ansökan
För frågor om ansökan via www.antagning.se läs informationen på webbsidan. Du kan också kontakta Malmö högskolas antagningsenhet.

Studievägledning
För vägledning kring din utbildning kontakta studievägledarna.   

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist