Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sidoämnen fr.o.m. ht 2013

Du som antagen till Lärarexamen ht 2010 eller tidigare bör ha avslutat dina sidoämnesstudier senast under vt 2013. Är du ht 2010 antagen till Lärarexamen 210hp läser du huvudämneskurser ht 2013. Är du antagen till Lärarexamen minst 270hp läser du huvudämneskurser ht 2013-ht 2014. 

Om du har eller haft studieuppehåll, särskild studiegång, examensprofil 240hp eller examensprofil mot gymnasieskolan och som omfattar mer än 270hp kan du däremot ha någon sidoämnestermin kvar.

I sidoämneskatalogen erbjuder vi ett antal kurser vid Malmö högskola och Lunds universitet. Till dessa har du platsgaranti 

  • om ansökan kommer in i tid, 
  • om du är behörig till kursen och 
  • under förutsättning att kursen inte ställs in.

Du som inte hittar den sidoämneskurs du planerat att läsa måste i god tid
före 15 oktober 
kontakta studievägledningen. Avser du att läsa kurser inom religionskunskap vid Lunds universitet kontaktar du i stället institutionen vid Lunds universitet

För studenter inom Lärarexamen 210hp och 240hp erbjuds sidoämneskurser t.o.m. ht 2014. För studenter inom Lärarexamen 270hp, 300hp och 330hp erbjuds sidoämneskurser t.o.m. ht 2015. Fr.o.m. vt 2015 resp. vt 2016 erbjuds inga särskilda sidoämneskurser med platsgaranti. Däremot kan relevanta fristående kurser ingå i en lärarexamen efter tillgodoräknande (Sidoämnesutbud fr o m ht 2013 vid Fakulteten för lärande och samhälle).
Senast uppdaterad av Johan Portland