Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner för specialpedagog- och speciallärarprogrammet

Specialpedagog- och speciallärarutbildningarna tillhör institutionen Skolutveckling och Ledarskap (SOL). Christina Johnsson är på SOL och har det övergripande ansvaret för utbildningarna och din studiegång och studiesituation.

Programansvariga för båda programmen är Roger Åkerman som samordnar och svarar för övergripande innehållsfrågor. Respektive kursledare är ansvariga för kursspecifika frågor (till exempel innehåll, upplägg och examination)

Kursansvariga inom specialpedagogprogrammet:

Kurs 1 Specialpedagogiska perspektiv, 15 hp (SP611G) – Lisa Hellström
Kurs 2 Utveckling, levnadsvillkor och pedagogiska utredningar, 15 hp (SP621G) – Pia Thimgren
Kurs 3 Att leda professionella samtal, 15 hp (SP631G) – Roger Åkerman
Kurs 4 Skolutveckling, att leda specialpedagogiskt förändringsarbete, 15 hp (SP641G) – Roger Åkerman
Kurs 5 Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp (SP660G) – Olof Sandgren, Magnus Erlandsson
Kurs 6 Examensarbete, 15 hp (SP670G) – Olof Sandgren, Magnus Erlandsson

Kursansvariga inom speciallärarprogrammet:
Kurs 1 Specialpedagogiska perspektiv, 15 hp (SP611G) – Lotta Andersson
Kurs 2 Utveckling, levnadsvillkor och pedagogiska utredningar, 15 hp (SP621G) – Birgitta Lansheim
Kurs 3 Individuella förutsättningar och kontextuella villkor för lärande, 15hp (SP722G) – Birgitta Lansheim
Kurs 4 Speciallärarens strategiska insatser och pedagogiska bidrag - språk-, skriv- och läsutveckling (SP739G)Olof Sandgren
Kurs 5 Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp (SP660G) – Anna Karin Svensson
Kurs 6 Examensarbete, 15 hp (SP670G) – Anna Karin Svensson
Studieadministratör Malin Forsberg
Studie- och yrkesvägledare Paula Grevskog

Mer om Institutionen SOL

Senast uppdaterad av Helena Smitt